– Mange har reagert på at det kommer en massiv vegg rett utenfor pauserommene, sier seksjonsleder for kirurgisk seksjon, Odd Naustdal, til VG.

Det oppføres nå et nytt bygg rett foran sykehusets sentralblokk. Bygget var egentlig planlagt i to etasjer, men et pålegg fra arbeidstilsynet førte til at helseforetaket valgte å bygge en tredje etasje, for å gi plass til en sengepost for kreftpasienter.

Nå reagerer Norsk Sykepleierforbund i et brev til ledelsen i Helse Bergen. Bygget vil ta all utsikt og nesten alt dagslys på pauserommene på sentraloperasjonsavdelingen. I brevet opplyses det om at de ansatte opplever det som svært krevende å arbeide i kunstig lys

Trenger dagslys

– Sentraloperasjonen er en veldig innebygd avdeling. Derfor er det viktig for de ansatte å ha godt med lys og utsikt for å få gode pauseforhold, sier Naustdal.

For å komme inn på sentraloperasjonsavdelingen må de ansatte kle seg om i sterile klær i spesielle sluser. Ved utpassering må arbeidsklærne av, og kravet til tilgjengelighet gjør det nærmest umulig for de ansatte å forlate avdelingen i arbeidstiden.

Ifølge sykepleierforbundet opplever de ansatte det som skjer som en dramatisk forverring av arbeidsforholdene på en avdeling der ingen av de 20 operasjonssalene har vinduer.

Ledelse og tillitsvalgte var på befaring denne uken. Da ble partene enige om å bedre forholdene.

– Mye tristere nå

– Det er blitt mye tristere enn de ansatte er vant til, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Naustdal sier han er glad for at ledelsen har tatt tak i problemene.

– Vi håper de finner en løsning på problemene. Drømmen vår er at det bygges en forbindelse mellom byggene, som et atrium, slik at vi kan få lys ovenfra, sier han.

En svensk forskergruppe har gjennomgått alt tilgjengelig forskningsmateriale om belysning og helse. Konklusjonen er at det særlig om vinteren er viktig at personer som oppholder seg innendørs har tilgang på dagslys gjennom vinduene.

– Ellers påvirkes den biologiske klokken, noe som får negative konsekvenser for velvære og arbeidsevne, heter det i rapporten som ble omtalt i tidsskriftet Arbeidsmiljø i 2002.