Beboerne i Professor Hansteens gate 88, nærmeste nabo til fotballbanen og den nye midlertidige barnehagen i utkanten av Nygårdsparken, er rasende. De har sett seg mektig lei på anleggsarbeidet som har pågått den siste tiden.

Nå ber de om politiets hjelp til å få stoppet arbeidet umiddelbart. Politianmeldelsen ble levert i går.

— Vi krever at byggearbeidet stoppes allerede i dag, sier talsmann for beboerne og styreformann i sameiet i Professor Hansteensgate, Ernst J. Knutsen.

— Kommunen har lurt oss opp i stry. Når ikke noe annet nytter, ser vi ingen annen utvei enn å gå til politiet med saken, sier han.

Park ble veikryss

På eiendommen foran huset var det byggeanmeldt et grøntområde med gangvei, benker, trær, bøkehekk og belysning.

— Vi får tilsendt de flotteste tegninger av et trivelig parkanlegg. I stedet blir det nå et veikryss med gjennomgangstrafikk og 15 parkeringsplasser i tilknytning til den nye barnehagen. Vi begynte å lure da det første treet ble felt på tomten. Nå er alt rasert og i ferd med å legges under asfalt og betong.

Krokveier

— Det verste er imidlertid at kommunen har gått krokveier for å få dette til. De har byggeanmeldt parkeringsanlegg på barnehagetomten, men parkeringsplassene blir i virkeligheten anlagt på naboeiendommen, det vil si en helt annen eiendom med helt andre gårds- og bruksnumre, sier Knutsen.

— Så lenge kommunen sitter på begge sider av bordet, så kan de praktisere en slik form for selvtekt, samtidig som de ikke bryr seg om å svare på henvendelser fra dem som blir berørt. Det er en uhørt arroganse, sier Knutsen.

Skal være midlertidige

I følge kommunens byggesaksavdeling skal parkeringsplassene være der så lenge som den midlertidige barnehagen, det vil si i tre år.

Barnehagen har fått tillatelse til å ha parkering på den omtalte eiendommen, og kommunen mener dette skal være redegjort gjennom rammetillatelsen til barnehagen.

Det var i går ikke mulig å få kommentarer fra kommunen til påstandene om at man har bygget på en annen tomt enn den som det var søkt om byggetillatelse på.

RASENDE: - Ikke engang kommunen kan jo være så arrogante at de bygger på en helt annen tomt enn det er gitt byggetillatelse for, mener Ernst J. Knutsen.