Fylkestinget vedtok onsdag at en trasé fra Bergen sentrum via Loddefjord til Straume på Sotra må være blant korridorene for det fremtidige bybanenettet.

Det skjedde etter at KrF kort tid før møtet la inn et forslag om å legge til Sotra-korridoren.

— Vi opplever dette som et visjonsdokument med 30-40 års perspektiv. Da må vi ha med alle bydeler i Bergen, slik KrF har programfestet. Bybane er fremtiden. Når vi planlegger nytt Sotrasamband, må vi sørge for at bybane er innarbeidet i de planene, sier gruppeleder for KrF i fylkestinget, Pål Kårbø.

Ekspertene skeptiske

Forslaget fikk støtte fra alle partier unntatt Høyre. Dermed ser fylkespolitikerne vekk fra rådet som planleggerne i Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen gir i sin analyse «Framtidig bybanenett i Bergensområdet». Analysen ser på korridorer for bybane frem til 2040, og konkluderer med at det ikke vil være trafikkgrunnlag nok til at en bane til Sotra blir økonomisk lønnsom.

— Det er ikke nok passasjergrunnlag til at det vil være tjenlig å bygge bane til Sotra ennå. Straume-området må ha 2-3 ganger dagens befolkning før det vil lønne seg med en bybane der, sa Bergens kommunaldirektør for byutvikling, Edel Eikeseth, da hun presenterte analysen i desember.

Planleggerne peker dessuten på at kryssing i bro over til Sotra vil koste mye, og at kjøpesenterområdet Straume så langt har få innbyggere.

Kårbø sier at de ikke har tatt stilling til finansieringen av en bane til Sotra.

  • Det er selvsagt den store utfordringen, men det får vi ta når den praktiske diskusjonen starter.

- Er det et poeng for dere at Bybanen skal gå forbi Bergens kommunegrenser, siden det er fylket som overtar bygge- og driftsansvaret?

  • Nei, vi vil ha bybane der folk bor. Det er store planer om utbygging på Straume. Da må vi se noen tiår fremover når vi planlegger banenettet.

- For mange skjær i sjøen

Gruppeleder for Høyre i fylkestinger, Tom-Christer Nilsen, mener det er for mange skjær i sjøen til at man kan planlegge bane til Sotra nå.

— I dag foreligger det ikke noen klar skisse over hvor banen i så fall skal gå. Vi bør se mye nærmere på det før vi peker på en korridor, sier Nilsen.

Han viser også til usikkerheten rundt finansieringen.

  • Målet må være å få best mulig kollektivtransport for pengene. Vi mener vi må komme nærmere en forklaring på hvordan dette skal finansieres. Dessuten bør man evaluere driften av den bybanelinjen som åpnes nå, før man vedtar å bygge videre til andre bydeler, sier Nilsen.

Hvor bør Bybanen gå?