— Dersom stopp ved Nyhavn og Sandviken brygge er ute, så er dette en katastrofe for Sandviken, sier Andreas Grimelund.

Gjennom familieselskapet Rolf Olsen AS har han store planer for Sandviksstranden og Hegrenesveien. Totalt dreier det seg om 130.000 kvadratmeter næringsareal som skal utvikles.

Fordeler og ulemper

Mandag offentliggjorde Bergen kommune rapportene som Norconsult har utarbeidet for kommunen. Konsulentene har gjennomgått alle trasealternativene, og lagt frem minuser og plusser for hver av dem.

Les alle vurderingene for traseene i Sandviken.

De anbefaler kommunen å droppe stoppene i Nyhavn og ved Sandviken brygge. Pris og tidsbruk er blant årsakene til det. Grimelund kjøper ikke argumentasjonen.

— Dette er en bybane og ikke et hurtigtog til Åsane. Denne skal betjene bergenserne, og Sandviken er den bydelen med størst behov for infrastruktur, sier han til BT.Grimelund peker på Sandvikstorget, Sandviken brygge og Nyhavn som helt selvfølgelige eksempler på stoppesteder for Bybanen.

— Dersom man bygger denne banen uten å anlegge stoppestedene på disse selvsagte stedene så har man forspilt en historisk sjanse til å gi Sandviken en fremtidsrettet og miljøvennlig struktur. Denne sjansen kommer aldri tilbake. Denne banen skal man leve med i 100 år, sier han.

Reguleringsplaner

Selskapet hans jobber med reguleringsplaner for 130.000 kvadratmeter. I samspill med kommunen er planene at dette skal være næringsarealer.

— De fleste andre utbyggere i Sandviken bygger boliger. Vår strategi har vært å utvikle kontor og næring. Vi mener det er viktig med blandet struktur i dette området. Men hvis man ikke får en bybane som betjener Sandviken på en fornuftig måte, må vi legge om strategien vår til boliger istedenfor. De er attraktive uansett om man kjører bil eller bane. Skal det være næringsbygg her ute, må man ha et fungerende kollektivsystem.

At stopp i Nyhavn kan bli droppet på grunn av økonomi, fnyser han av.

— Denne banen skal gå i over 100 år. De samfunnsøkonomiske regnskapene er som en gummistrikk å regne.

Avviste alternativer

Norconsult sin gjennomgang av traseen viser at stoppet ved Sandviken brygge er vanskelig å gjennomføre.

  • Tunnelmunningen ved innkjøring til Sandviken brygge fra sentrum err teknisk vanskelig.
  • Tunnelåpning mellom Reperbanen og Maaseskjæret til store inngrep ved fredete bygninger. Alternative med holdeplass ved Nyhavn/Hegrensest møter heller ikke jubel hos konsulentene. De skriver:

«Hovedvurderingen er om ønsket kollektivdekning av fremtidige arbeidsplasser og boligområder ved Nyhavn, forsvarer en økt reisetid mellom Sandviken brygge og NHH på minst det dobbelte av reisetiden for en direkte tunnel på samme strekning».

Konklusjonen er klar:

«Etter vår vurdering gjør den ikke det, fordi området kan dekkes tilfredsstillende ved busstoppene ved Sandviken sykehus og evt. ved Bybanestopp ved Sandviken brygge. Konklusjonen er uavhengig av om holdeplassen ligger nede ved Nyhavn eller oppe i Nyhavnsveien».

Vurderer Nyhavnsveien

Konklusjonene til Norconsult er behandlet i møter i prosjektgruppen til kommunen den 31.10.2012 og 14.11.2012. I denne gruppen sitter representanter fra kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet. De vedtok å videreføre et alternativ for sandviken hvor man legger et bybanestopp i Nyhavnsveien.

Diskuter saken under:

STORE PLANER: Andreas Grimelund og familieselskapet Rolf Olsen AS vil utvikle 130.000 kvadratkilometer næringsareal i Sandviken. Nå frykter de at stopp både på Nyhavn og Sandviken Brygge ryker.
JAN M. LILLEBØ (arkiv)