• Hvor mye penger må bilistene betale i bompengeringen, Monica? Det spør Harald Schjelderup (Ap).

Han mener Høyre må være ærlige overfor bergenserne og fortelle om det kommer økning i bompengesats.

I dagens BT presenterer vi regnestykket som forteller kostnadene knyttet til alle prosjektene byrådet sier de vil gjennomføre. Da de la frem sin byrådsplattform presenterte de samtidig en rekke samferdselsprosjekter som Bybanen, Ringvei Øst og Arna-tunnelen.

En utregning BT har fått gjort viser at bilistene må belage seg på en tredobling av bompengengene, selv med betydelig økning i statlige bidrag.

Er klar for å øke

Schjelderup og Ap er klare for å be bilistene bidra mer for å få på plass kollektivtilbudet og mer veiutbygging.

— For å få til vekst for Bergen er vi villige til å lage en ny bompengeordning med høyere satser, og som varierer med tiden på døgnet.

Gruppelederen for Ap i bystyret sier at også de vil kreve økt bidrag fra regjeringen.

— Men uansett om det er Jens eller Erna som styrer Norge, vet vi at staten ikke betaler hele gildet. Da har vi valget; økte bompenger, eller kømareritt og et næringsliv som taper milliarder av kroner hvert år.

Schjelderup sier Høyre må si hva de mener.

— Sier de ja eller nei til en klar økning av bompengesatsene?

Betaler nok

Mæland vil som Schjelderup ha mer penger fra regjeringen.

— Det er på tide at staten tar sitt ansvar for å bygge infrastruktur på alvor og kommer på banen i en helt annen grad enn nå.

Mæland nekter åi noe om hvor høye takster hun ser for seg i bompengeringen fremover. Det eneste hun vil si er at takstene skal holdes lavest mulig.

— Det er for våre innbyggere som allerede finansierer prosjekter andre egentlig har ansvar for.

Byrådslederen vil ikke kommentere BT sine utregninger, som viser at selv med økt statlig bidrag vil bilistene måtte betale mer.

— Jeg kan ikke svare på dette før vi kjenner kostnadene til prosjektene og vet hva staten skal bidra med. Utregningene til BT er sikkert solide, men jeg vil likevel ikke spekulere når ikke alle faktorer er kjent.