– Hvis vi ikke ser en klar bedring, altså lavere kostnader, må vi se om det finnes andre måter å drive innkreving på som kan gi resultater, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet til Aftenbladet.

Han sier det kan bli aktuelt å opprette et nasjonalt bompengeselskap dersom ikke fylkene og de lokale bompengeselskapene tar tak i problemet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil om kort tid sende et brev til fylkene hvor hun forlanger at mer av bompengene må gå til vei, og mindre til administrasjon og styrehonorar, ifølge Aftenbladet.

I dag ligger kostnadene ved innkreving av bompenger på mellom ti og tolv prosent i gjennomsnitt.

Tror du staten vil gjøre en bedre jobb i å kreve inn bompenger? Si din mening

FOR DYRT: Bompengeinnkreving koster for mye penger, mener Samferdselsdepartementet.
VEGAR VALDE (ARKIV)