Ekspressbussen til Flaktveit har kjørt ut fra bussterminalen i Oasen. Bussen er halvfull og tilbyr sitteplass til alle. Vi ruller med god fart oppover bakkene mot Løvstakktunnelen, tar med passasjerer på hvert eneste busstopp, men bussen er langt fra full. Køen står i motsatt retning, og vi har veien fri.

- Det pleier å være mer trafikk her på denne tiden av døgnet, forsikrer bussjåfør Joshua Balasinghan.

- For puslete

Det har han rett i. Etter at Ringvei vest åpnet i september 2010, skjøt biltrafikken i været. Økningen har på det meste vært på 20 prosent, noe som betyr 4000 flere biler gjennom Løvstakktunnelen hver dag, og lengre køer. Trafikken gjennom bompengeringen har til sammenligning økt med ca. seks prosent i samme periode.

Ruth Grung, som leder Aps fylkestingsgruppe, ønsker å gjøre noe med fremkommeligheten for bussene. Hun mener tiltakene så langt har vært altfor puslete.

- Der det ikke er plass til både bil og buss, må vi prioritere bussen.

Fylkesrådmann Paul Nilsen er inne på det samme i saken om fremkommelighet for kollektivtrafikken som i dag skal behandles i samferdselsutvalget. Han skriver at det kan være et alternativ å gi bussen mer plass på bekostning av bilen:

«Tidsavgrensa løysingar står fram som mest aktuelle i dei tilfella der det ikkje vert bygd eigne infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken.»

Sårbare strekninger

- Jeg ønsker ikke å utdype dette ytterligere, men det er skrevet fordi det er behov for en diskusjon om hvordan kollektivtrafikken skal sikres bedre fremkommelighet der det ikke er plass til egne kollektivfelt, sier Nilsen.

Aps gruppeleder trenger ikke å være like forsiktig som fylkesrådmannen.

- Vi vil foreslå å stenge både Christies gate, Olav Kyrres gate, Ibsens gate og Løvstakktunnelen. De to sistnevnte i rushen, sier Grung.

Disse strekningene er blant de mest sårbare når det gjelder fremkommelighet for bussene. Grung vil også gi bedre plass for bussen på nordre og vestre innfartsåre, og vurderer egne tiltak for trafikken over Kalfaret.

- Vi vil ha tidsavgrensede kollektivfelt mot nord og vest. Det kan og være en idé å prøve tidsdifferensierte bompenger i bomstasjonen på Kalfaret for å få ned biltrafikken i rushtiden. Nå står bussene i de samme køene som bilen, og slik kan vi ikke ha det dersom vi skal få flere til å reise kollektivt.

I Løvstakktunnelen på vei mot Puddefjordsbroen møter Flaktveit-bussen køen.

- På Puddefjordsbroen er det kø. Den vokser inn i tunnelen. Noen ganger bruker jeg 15 minutter ekstra på denne strekningen, forteller Balasinghan.

- Hva synes du om å stenge Løvstakktunnelen for biler i rushtrafikken.

- Det blir for drastisk, de får heller utvide veier og tunneler for å gi bedre plass til bussen, mener sjåføren.

Vi klokker inn på Gyldenpris bare to minutter etter ruten.

- På Puddefjordsbroen kan de godt lage et eget kollektivfelt. Her står jeg ofte og venter på å komme ut, sier Balasinghan i det han forsøker å svinge fra busstoppet og inn på broen.

Dyre forsinkelser

Det vil Grung ha og. Hun ba tidligere i vår om en rapport fra fylkesadministrasjonen om kjøretidsproblemene for bussene i Bergen. Den tegner et bilde av svært kostbare forsinkelser for fylkeskommunen.

- Skyss må utvide kjøretidene for stadig flere bussruter i sentrum. Det blir dyrere for Skyss og fylkeskommunen. En økning i kjøretidene på ti prosent koster 70 millioner kroner i økte tilskudd, sier Grung.

Hun vil ha køene vekk. De sparte pengene vil hun bruke på flere busser og mer ruteproduksjon.

- Vi må gjøre mer for å få folk til å endre reisevaner.

Bussreisen vår nærmer seg slutten. Når vi svinger inn på busstoppet ved Festplassen, er vi fire minutter etter rutetiden.

- Dette gikk greit, konkluderer Joshua Balasinghan.

Han skal videre til Åsane og kan regne med å møte nye forsinkelser gjennom sentrum. Men det er annen historie.

Hva mener du om forslaget?

MØTER KØEN: Bussen fra Fyllingsdalen kjører i kø gjennom Løvstakktunnelen i morgenrushet.
Elias Dahlen