— Jeg er bekymret for Torgets renommé, sier finansbyråd Henning Warloe.

Avsløringene av økonomisk rot og snusk på Torget gjorde at han i går møtte Lise Wergeland Strømmen. Hun er daglig leder for Driftsselskapet Torget i Bergen AS, der Bergen kommune er hovedaksjonær.

I møtet gjorde Warloe det klart at byrådet krever opprydning på Torget.

— Vi må skjerpe kravene, slik at det ikke skal være mulig å drive useriøst på Torget, sier Warloe.

Vil fjerne lovbrytere

En kemnerattest er i dag det eneste kravet til forretningsmessig dokumentasjon som stilles til torghandlerne.

En slik attest kan i seg selv ikke avdekke verken svart omsetning eller mangler ved regnskapsføring.

Etter at fredagens storkontroll avslørte at seks torghandlere kan ha drevet svart i flere år, vil byrådet nå skjerpe kravene til dokumentasjon fra torghandlerne.

— I tillegg til kemnerattest, bør det kreves firmaattest fra Brønnøysundregistrene, en revisorbekreftet omsetningsoppgave og bekreftelse på at de er momsregistrert, sier Warloe.

Han mener ledelsen for Torget bør vurdere å nekte å fornye leiekontraktene til torghandlere som driver svart.

— Det blir helt feil hvis noen skal få være der, på tross av de bryter loven, sier Warloe.

Torgledelsen: Vil følge opp

Sist fredags storaksjon på Torget var naturlig nok tema på styremøtet i Driftsselskapet Torget i Bergen As i går kveld.

Styreleder Dagfinn Øvrebotten vil ikke love at torghandlere som har drevet svart skal fjernes.

— I den grad ulovligheter bevises, vil vi ta skritt for å forfølge det, avhengig av forseelsens og lovbruddenes karakter, sier Øvrebotten.

— Hva betyr det i klartekst?

— Det vet jeg ikke. Styret har ikke ønsket å være mer presis på det nåværende tidspunkt, sier Øvrebotten.

Han er positiv til byrådets krav om at torghandlerne må dokumentere at de driver lovlig.

— Et slikt klart utsagn fra vår største eier vil vi helt klart følge opp. Vi har en leiekontrakt å forholde oss til, men signalene fra torghandlerne er slik at jeg tror vi kan få aksept for disse kravene, sier Øvrebotten.

— Hvorfor har dere ikke krevd mer dokumentasjon tidligere?

— Vi har selvfølgelig lagt til grunn at våre leietakere er hederlige, sier Øvrebotten.

- Ikke til å leve med

Da skattemyndighetene slo til på Torget, viste det seg at 17 av torghandlernes ikke hadde kassaapparat. Øvrebotten er kjent med at manglende strøm er et av torghandlernes argumenter for ikke å ha slike apparater.

— Det er klart at manglende strøm kompliserer det for dem, men det må vi få gjort noe med, sier Øvrebotten, som lover at styret skal ta ansvar for å få ryddet opp.

— Vi er satt til å forvalte Torget på vegne av byen, og byen er ikke tjent med slike forhold som har fremkommet her. Torget i Bergen kan ikke leve med det bildet som tegnes.