RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

I et brev til selskapet kritiserer Oljedirektoratet (OD) oppfølgingen av dødsulykken på Oseberg Øst julaften.

Direktoratet har rettet knallhard kritikk mot Norsk Hydro etter en arbeidsulykke på julaften i fjor, der 31 år gamle Rune Grønningen omkom.

Sikkerhetsmessig paradoks Selskapet har redegjort for hvordan det vil forbedre sikkerheten, men myndighetene er fortsatt ikke helt fornøyde. Det går frem av et brev OD sendte til Norsk Hydro i går.

Direktoratet mener selskapets arbeidsgruppe ikke har fått bredt nok mandat når det gjelder å utvikle det nye sikkerhetssystemet.

— Det er paradoksalt at Oseberg Øst vurderes til å ligge i tet når det gjelder sikkerhet. Det viser at det er nødvendig med en bred gjennomgang av dagens rutiner. Vi er usikre på om arbeidsgruppens mandat er omfattende nok, sier informasjonssjef Jan Hagland i OD.

Overraskende mangler Han setter også spørsmålstegn ved om driften ved Norsk Hydros plattformer er for omfattende i forhold til selskapets kompetanse og kapasitet.Hagland innrømmer at selskapets dårlige sikkerhetsrutiner kom som en overraskelse på direktoratet.

— Det er ikke lenge siden vi ga selskapet komplimenter for god og sikker drift. Vi ble derfor forundret da vi inspiserte Osebergs feltsenter og fant en rekke negative forhold, sier Hagland.

Bare noen uker senere skjedde arbeidsulykken der Grønningen omkom. - Vi er redde for at det har utviklet seg en negativ kultur i Norsk Hydro når det gjelder sikkerhet, sier Hagland.Informasjonsdirektør Tor Steinum i Norsk Hydro sier selskapet allerede har fulgt opp flere av momentene OD peker på.

— På andre områder vil vi følge opp så snart som mulig. Spørsmålet om driftsnivået står i samsvar med kapasiteten vil bli tatt hånd om av en egen arbeidsgruppe, sier Steinum.