— Denne saken viser at det er behov for skriftlige rutiner. Nå må alle impliserte parter enes om et regelsett som sikrer foreldre nok og riktig informasjon om obduksjon, sier Helge Strømskag, leder i Foreningen Plutselig Spedbarnsdød. Feil i flere år I går fortalte Bergens Tidende historien om Bjørg Skjeie. Tre måneder etter datterens begravelse fikk hun vite at hjernen fortsatt lå på Haukeland sykehus.Ved barneklinikken innrømmer de å i flere år ha feilinformert foreldre som har mistet barn i krybbedød. Legene har fortalt at barnas hjerner blir lagt tilbake etter obduksjonen. Sannheten er at hjernene er blitt oppbevart og senere brent på sykehuset.Informasjonstabben bygger på en misforståelse mellom barneklinikken og avdeling for rettsmedisin ved Gades institutt. Barnelegene vet ikke hvor lenge de har feilinformert foreldre, men det dreier seg om flere år. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det registrert mellom to og fem tilfeller av krybbedød i Hordaland hvert år på slutten av 90-tallet. Ekstra sorg - For de det gjelder er dette en ny tragedie. Vi vet at det er nødvendig å ta ut vitale organer ved en obduksjon, men det er ille at foreldre ikke får riktig informasjon om dette, sier Strømskag.Han har selv mistet to barn i krybbedød, og vet at obduksjon kan være en stor belastning for pårørende.- For mange foreldre er det knyttet mange følelser spesielt til hjerte og hjerne. Spørsmål om obduksjon må behandles med verdighet. Foreldre har rett til å vite hva de begraver. «Merkelig rutinesvikt» Generalsekretær Trond Mathiesen i Landsforeningen til støtte ved krybbedød er overrasket over rutinesvikten som nå er avdekket ved Barneklinikken.- Jeg synes det er merkelig at noe slikt kunne skje. Dette er en del av den medisinske grunnutdanning. Alle leger bør vite at hjernen må fikseres i flere uker etter en obduksjon.Mathiesen peker også på at dette temaet har vært omdiskutert i fagkretser i lang tid.- Vi tok opp denne saken både med Statens Helsetilsyn, Patologforeningen og vårt fagråd etter medieomtalen tidligere i år. Da presiserte vi behovet for å bedre informasjonsrutinene, sier Mathiesen.