• Vi trenger åpenbart bedre branninspeksjon i brannsmitteområdene, sier leder for komite for miljø og byutvikling, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Opplysningen i Bergens Tidende fredag om at brannvesenet ikke har ført tilsyn i Lille Øvregate 32 kommer overraskende på komiteleder Strøm-Erichsen.

— Det er naturlig å be om en orientering på neste møte i komite for miljø og byutvikling, sier hun.

Store nedskjæringer

Brannsjef Helge Eidsnes sa til Bergens Tidende i går at Lille Øvregate 32 ikke ble kontrollert av feiere fordi det ikke var pipe i bygget. Bygget har heller ikke ordinært branntilsyn, fordi det ikke var å anse som et særskilt brannobjekt.

— Det er viktig å unngå at slikt skjer. Det er for tidlig å slå fast om dette er et resultat av en systemsvikt.

Strøm-Erichsen mener både brannvesenet og byggesaksavdelingen i større grad enn i dag bør foreta tilsyn i de farlige brannsmitteområdene i Bergen, men er klar over at ressursene er begrenset.

— Bygningskontrollen eksisterer jo ikke lenger. Og de store nedskjæringene på denne avdelingen gjør meg enda mer betenkt. Mulighetene for byggesaksavdelingen til å drive aktiv kontroll er begrenset.

Ønsker mer tilsyn

Både brannsjef Helge Eidsnes og byggesakssjef Anne-Iren Fagerbakke kan tenke seg å drive en mer aktiv inspeksjon i brannsmitteområdene.

— Bergen har fått en lokal forskrift om tilsyn med de såkalte skorsteinshusene. Vi vil nok ikke kunne inspisere alle hvert eneste år, men starter med dem som bare har et trappehus. Et liknende tilsyn i brannsmitteområdene må vurderes, sier Eidsnes.

— Hvorfor ikke gjøre alle hus i brannsmitteområdene til særskilte brannobjekter og inspisere dem årlig?

— Det hadde ikke vært meg i mot. Men skulle vi gjøre det, måtte ressursene til forebyggende brannvern dobles.

Eidsnes understreker at brannvesenet allerede har gjort en del i disse områdene. Forbudet mot fyrverkeri er en ting. En annen er prøveprosjektet for sprinkling av et av husene i området, kombinert med råd og veiledning til beboerne. Det er også laget helt nye innsatsplaner for beredskapsstyrkene dersom brann oppstår i trehusbebyggelsen.

— Og vi har hyppig kontakt med byggesaksavdelingen. Dersom vi under feiing eller andre inspeksjoner kommer over graverende forhold, varsler vi byggesak.

Byggesakssjef Anne-Iren Fagerbakke sier en omfattende inspeksjon av brannsmitteområdene vil få konsekvenser.

— Vi vil avdekke ulovligheter, for eksempel ulovlige hybler. Folk må kastes på gaten. Vi må forberede oss både administrativt og politisk på at det roter opp i mye ugreit, sier hun.