• Barnevernet må inn med større tyngde i asylmottakene, mener Ågot Valle (SV).

Odelstingspresidenten gir honnør til barne— og familieminister Laila Dåvøy som i et intervju med Bergens Tidende fredag signaliserte sterk skepsis mot å plassere mindreårige i asylmottak når de kommer til Norge alene, uten pårørende.

— Jeg har selv lenge argumen-tert for at enslige mindreårige bør få helt andre forhold å leve under enn de de blir tilbudt i dag. Derfor er det fint at Dåvøy nå griper fatt i dette problemet, for tidligere barne- og familieministre har fraskrevet seg ansvaret, sier Valle som i forrige stortingsperiode var nestleder i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

I interpellasjoner og flere spørsmål har hun rettet søkelyset mot det uholdbare i å plassere barn i asylmottak på denne måten.

Ågot Valle er direkte opprørt over at en femåring uten pårørende er plassert på asylmottak i lang tid, slik det fremgikk av BT-reportasjen.

— Dette bekrefter bare at UDI ikke har god nok barnefaglig kompetanse når man kan godta en slik løsning.

— Er det galt, etter din mening, i det hele tatt å anbringe barn av denne kategori i asylmottak?

— Nei, men de må bemannes som enhver annen barnevernsinstitusjon. Barnevernet må få et automatisk ansvar i asylmottakene. Det sier også statsråden indirekte, ettersom hun peker så sterkt på fosterforeldre som et bedre alternativ, fortsetter Ågot Valle.

Hun har mye positivt å si til at asylmottak som Solbakken i Florø bevisst rekrutterer personale fra ulike land til å ta seg av barna. Men målet må være at de også har barnevernfaglig kompetanse.

SV-politikeren har også stor sans for å opprette SOS barnebyer etter mønster fra andre land, som et alternativ til fosterforeldre.