— Jeg har egentlig ikke noen formening om det som kommer frem i dag. Vi skal snakke med samferdselsministeren senere i dag og finne ut hva det er han egentlig mener.

Det sier leder av Bergen Frp, Eiler Macody Lund, til BT.

Nøktern løsning

Han legger ikke skjul på at han reagerer på sitatene til Solvik-Olsen i dagens BA. Her sier statsråden til avisen at staten ikke kommer til å ta 50 prosent av bybane-regningen, dersom de folkevalgte ikke velger en nøktern løsning.

— Ekstravagante løsninger vil ikke få samme prosentvise støtte som en nøktern og rimelig løsning med samme nytte. Vi snakker fremdeles om å bruke skattebetalernes penger, sier han til BA.

Samferdselsministeren kommentere de siste ukers bybanedebatt, som handler om hvorvidt banen skal legges i tunnel eller i en dagløsning. Byrådet har tatt timeout etter at bystyregruppene til Høyre og Ap landet på en tunneltrasé.

De mener blant annet at dette vil koste én milliard mer. Skal man i tillegg ha med Skansetunnelen, samt forlenge Fløyfjellstunnelen, begge løsninger som det virker å være tverrpolitisk enighet om, kan vi snakke om ekstrakostnader på tre milliarder kroner.

Ha respekt

— Vi skal ha respekt for det som fungerer lokalt, men man kan ikke komme med alle tenkelige ønsker og forvente at staten tar hele regningen. Pakken må være en helhetlig løsning som kommunen, fylket og staten kan stille seg bak, sier Solvik-Olsen.

Macody Lund og Bergen Frp har også stilt seg bak tunnelløsningene. Han sier de ha rbehov for oppklaringen fra statsråden, etter at denne blander seg inn i den lokale debatten på denne måten. Han sier de ikke var klar over at Solvik-Olsen skulle uttale seg.

— Vi må ha et møte eller samtale. Jeg tror ikke dette kan være korrekt gjengitt, sier Macody Lund.

Flere har bestemt

Også Sondre Rasch (H), som sitter i finanskomiteen i bystyret, reagerer på statsrådens innblanding.

— Deter 7 til 15 prosent forskjell i estimert i anleggskostnad på hele strekningen,men tunnel er trolig samfunnsøkonomisk billigst. Her tror jeg Solvik-Olsen måha blitt lurt utpå av noen ivrige tilhengere av jernbane over Bryggen.

Han sier Bergen er blitt underprioritert på samferdsel sammen med de andre storbyene utenfor Oslo.

— Nå har den nye regjeringen kommet med et tydelig valgløfte omat det skal snu. Det forventer jeg at de holder.

Hva tenker du om regjeringens uttalelser i bybanesaken? Diskuter under!

TIL DOVRE: -Frps bystyregruppe står på tunnelløsning til Dovre faller, sier Eiler Macody Lund (bildet). Dermed blir det neppe flertall for bybane over Bryggen.
RUNE MEYER BERENTSEN (ARKIV)