• Vitner som aldri ble avhørt.
  • Skap som aldri ble gjennomsøkt.
  • Forutinntatthet på at dødsbrannen var selvmord. Dette er feil Oddny Miljeteig, SVs gruppeleder i bystyret, mener politiet har gjort etter brannen i mai i fjor der Shilan Shorsh (39) døde. Saken ble henlagt.

— Det eneste vi kan utelukke, er at det var en ulykke. Vi konkluderer ikke med at dette er selvdrap. Men det er heller ingenting som understøtter at det har vært en kriminell handling. Derfor henla vi saken, sier Tore Salvesen, politistasjonssjef ved Bergen vest politistasjon, til VG.

Miljeteig krever nå at politiet gjenopptar brannetterforskningen.

Miljeteig var en av dem sto Shorsh nær.

— Etter dårlig politiarbeid, forventer jeg nå at politiet åpner saken opp igjen. De må gjøre et godt etterforskningsarbeid denne gangen. Politiet er ikke en lukket gutteklubb, de har et forferdelig alvorlig samfunnsoppdrag, sier Miljeteig.

— Jeg har ingen kommentar til dette, sier Salvesen til BT om Miljeteigs uttalelser.

Ser sammenheng til Monika

SV-toppen drar parallellen til Monika-saken på Sund, som ble henlagt som selvmord for tre år siden.

— Da vi så Monika-saken ble en drapssak, var vi flere som ble veldig kalde innvendig. Vi hadde ventet på at politiet skulle ta kontakt med oss om brannen, for å samle informasjon eller avhøre oss. Flere av oss sa ting i media som gjorde at politiet burde være interesserte i å snakke med oss, sier Miljeteig.

I Monika-saken mener hun den folkelige fornuften var riktig, som stilte spørsmål ved om en åtteåring kunne ta selvmord.

— Her stiller politiet seg igjen i en situasjon der vi spør hvorfor i all verden ikke mer er blitt gjort. Hvorfor er ikke mer blitt undersøkt, sier Miljeteig.

Mottok trusler

Kvinnerettighetsforkjemperen Shorsh hadde mottatt en rekke trusler opp - også i forkant av dødsbrannen.

AVDØD: Kvinnerettighetsforkjemperen Shilan Shorsh ble 39 år.
BJØRN ERIK LARSEN

Samtidig er to avlåste arkivskap tilhørende Shilan Shorsh ikke blitt undersøkt av politiet. Det skal de gjøre nå.

Arkivskapene sto på kontorfellesskapet Batteriet i Bergen sentrum. Disse ble politiet varslet om av daværende leder ved Batteriet kort tid etter brannen. De ble aldri undersøkt.

Shorsh døde av brannskader på sitt eget soverom. Døren var låst, men en nøkkel var ved sengen. Ti centimeter fra døren lå et skrivebord veltet, melder VG i dag. Dermed er det en teoretisk sjanse for at noen utenfra kan ha dratt skrivebordet inntil døren og låst utenfra.

— Aldri har ti centimeter vært større. Hadde nøkkelen stått i, og pulten vært dyttet helt inntil døren, da hadde det vært «case closed». Da kunne det ikke vært andre inne på rommet da det begynte å brenne. Nå er det en mulighet for at det har vært det, sier Salvesen til VG.

Trusselbildet

Miljeteig sier det var velkjent at Shorsh ble trakassert og truet.

— Hun hadde voldsalarm i lang tid, og i en periode egen kontakt i PST. Jeg har ikke hatt noenting av dette. Det er ikke akkurat vanlig, sier Miljeteig.

Hun er ikke selv blitt avhørt. Det er heller ikke Cathrine Waaler Halstensen ved Batteriet, som sto Shorsh svært nær. En annen nær venn skal ha invitert seg selv flere ganger til avhør, før han slapp til hos politiet.

— Det er så altfor mange som ikke er blitt spurt om noen ting. Det virker som politiet ikke var interesserte i å kartlegge trusselbildet rundt Shilan. Men politiet er de eneste som kan få kartlagt en sak slik at man er sikker, eller nesten helt sikker, på hva som har skjedd, sier Miljeteig.

- Velkjent for politiet

Politiadvokat Janne Ringset Heltne er påtaleansvarlig for saken. Hun henla saken som intet straffbart forhold i fjor.

— Det ble foretatt en grundig og samvittighetsfull etterforskning. Krimtekniske undersøkelser viste at det ikke var teknisk mulig at noen utenforstående hadde tatt seg inn i leiligheten, sier Heltne.

Blant annet var ytterdøren til leiligheten låst med systemnøkkel, som fortsatt sto i på innsiden. I tillegg ble det foretatt en rundspørring blant naboene i området, uten at det var noen mistenkelige observasjoner.

Shorsh anmeldte flere for trusler. Disse skal ha blitt sjekket ut av politiet.

— Vi var vel kjente med at hun levde under trusler. Utfra det vi fant, var det ingen mistanke om noe straffbart forhold. Det begrenser også hvilke avhør vi gjør, sier Heltne. Hun understreker at om det dukker opp nye opplysninger, vil politiet gjøre nye undersøkelser.

— Dukker det opp informasjon som gir grunnlag for det, gjennopptar vi saken. Vi er helt åpne for at det kan dukke opp nye ting, sier Heltne.

BRANNÅSTEDET: Shilan Shorsh døde i brannen i Dag Hammarskjölds vei i Fyllingsdalen, 18. mai.
Gerhard Flaaten