MARIT HOLM marit.holm@bt.no

Advokaten hennes, Thomas Randby, mener at Gulating lagmannsrett ikke har adgang til å dømme henne til å betale 1,4 millioner kroner i erstatning til Vesta, for en brannstifting som hun ble strafferettslig frifunnet for. Vel ble fetteren til Birgitte Tengs dømt til å betale 100.000 kroner i oppreising til Tengs foreldre, etter at han ble frifunnet for Karmøy-drapet. Forskjeller Thomas Randby mener imidlertid at Pamela Key Reeves-saken er forskjellig fra denne på flere punkt:* For det første gjaldt Karmøy-saken erstatning til pårørende til et drapsoffer. Flertallet i Høyesterett mente derfor at det gikk an å behandle straffesaken og erstatningsspørsmålet i samme dom, for å spare de skadelidte for bryderi og påkjenningene ved en separat erstatningssak.* Kravshaveren i Pamela Key Reeves-saken — Vesta Forsikring AS - er ingen ordinær fornærmet eller skadelidt, mener advokat Thomas Randby. Det er en forsikringsgigant med egen juridisk avdeling. De vurderingene som Høyesterett gjorde i forbindelse med erstatningsutbetalingen til Birgitte Tengs foreldre, duger ikke som grunnlag for dette tilfellet, mener Randby.* Da fetteren til Birgitte Tengs ble frifunnet for drap, men dømt til å betale oppreising, ble det utarbeidet egne premisser for det sivilrettslige erstatningskravet.* Avgjørende for erstatningsspørsmålet i Pamela Key Reeves-saken, er henvisningen til de fire dommerne som fant henne skyldig også i strafferettslig forstand.* Kravene til bevis er lavere i erstatningssaker enn i straffesaker. I bunn og grunn er det dette som er forklaringen på at Pamela Key Reeves kunne dømmes til å betale erstatning for en forbrytelse hun samtidig ble frikjent for. Ekspert-strid om brannårsak Huset som Pamela Key Reeves eide sammen med sin fraseparerte ektemann, ble totalskadd i brann 30. desember 1998. Ekspertene strides om hva som var årsaken til brannen. Noen mener at den var påtent, mens andre mener at den skyldtes en feil i det elektriske anlegget. I Bergen byrett ble Pamela Key Reeves dømt til to års fengsel for brannstifting, og til å betale Vesta Forsikring 1,4 millioner kroner i erstatning. Etter at saken ble gjennomgått på nytt av Gulating lagmannsrett, ble hun altså frifunnet for de strafferettslige anklagene og dømt for de sivilrettslige.Advokaten hennes krever at Høyesterett opphever denne dommen.- Hvis vi ikke får gjennomslag for det, vil vi be om at saken behandles på nytt i Høyesterett, med fagkyndige dommere, sier Thomas Randby til Bergens Tidende.