Enten kan byrådet ombestemme seg, eller så kommer spørsmålet opp i bystyret den 22. april.

Byrådet har vedtatt å kreve at kvinnene dekker kommunens utgifter, dersom kommunen vinner ankesaken i lagmannsretten. Kvinnene mener kommunen brøt menneskerettighetene ved barnehjemmet Morgensol. Kommunen hevder at menneskerettighetskonvensjonen ikke skal trekkes inn i erstatningssaken, som nå pågår for byretten. Byretten har gitt kommunen medhold, men kvinnen har anket avgjørelsen til lagmannsretten.

For kommunen handler det om rundt 10.000 kroner i rettsutgifter. Et lite beløp for Bergen kommune, men et stort for kvinner på uføretrygd.

Eilert Jahn Lohne (Ap) stilte seg meget kritisk til partifellene i byrådet, da han i gårsdagens møte i helse— og sosialkomiteen bad om at kvinnene slipper ethvert krav om penger fra Bergen kommune.

— Det er rett og slett usmakelig at kommunen skal kreve dekket sine egne utgifter av kvinnen. Byrådsleder har selv uttalt at det beste er at Morgensol-saken blir rettslig behandlet. Da kan ikke kommunen i neste omgang kreve kvinnene for penger, sier Lohne. Etter en del lobbyvirksomhet fikk han samlet alle partiene bak vedtaket. Men han fikk ikke flertall for å dekke kvinnenes egne utgifter ved rettssaken mot Bergen kommune.

To kvinner har stevnet Bergen kommune for grov omsorgssvikt ved barnehjemmet Morgensol på 50 og 60-tallet. Kommunen mener kravet om erstatning er foreldet.