Det har tingrettsdommer Gunnar Torkildsen besluttet. Han er lei av at bergenspolitiet lar varetektsfanger sitte på glattceller i dagevis. Torkildsen mener man bryter regelen om at fanger skal overføres til regulære celler innen 24 timer.

Fikk frist

Den 30. oktober ranet to personer Mix-kiosken i Kong Oscars gate. En av ranerne var bevæpnet med pistol.

Samme dag ble 26-åringen pågrepet og siktet for ranet. Etter et opphold på Sandviken sykehus, ble mannen i går fremstilt for varetektsfengsling.

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen mener det er god grunn til å mistenke mannen for å stå bak ranet. Han synes det er riktig å fengsle mannen i fire uker.

Problemet er bare at politiet ikke har noen ledige varetektsceller. 26-åringen risikerer derfor å bli sittende i politiarresten i flere døgn.

Stikk i strid med vanlig praksis ga Torkildsen politiet en 24 timers frist til å skaffe 26-åringen en skikkelig celle, ellers skal han løslates.

Begikk ran i 2000

— Jeg reagerer på dommerens beslutning. Det vil ikke være forsvarlig å løslate mannen, sier politiadvokat Steinar Andersen til Bergens Tidende.

Politiet mener det er fare for at mannen kan begå ny kriminalitet, og peker på at han også i 2000 foretok et ran. Om mannen løslates, risikerer man også at han saboterer politiets jakt på den andre ransmannen.

Torkildsen viser i sin kjennelse til et brev sendt fra Justisdepartementet til Riksadvokaten i 1998. Her står det at fanger skal overføres til vanlige celler etter 24 timer.

— Vi mener at det ikke finnes en slik regel. Derfor har vi påkjært kjennelsen inn for Gulating lagmannsrett, sier Andersen.

Lagmannsretten behandler spørsmålet mandag. Er de enige med Torkildsen, vil den ranssiktede mannen kunne spasere ut i det fri.

Tortur

Debatten om Hordaland politidistrikts bruk av glattceller har rast i flere år. Kapasiteten i Bergen fengsel er sprengt, og enkelte fanger har derfor blitt sittende i politiarresten i over en uke.

Europarådets torturovervåkingskomité har tre ganger kritisert Norge for regelstridig bruk av varetekt. Senest i 1999 påpekte man forholdene i Bergen spesielt. Komiteen slo fast at fanger som sitter fengslet i flere dager har krav på bedre forhold enn det som er å finne i politihuset.

I går satt fem personer i politiarresten. En av dem hadde vært der i fem døgn. Fire hadde vært der lenger enn den ranssiktede 26-åringen.

<b>PRESSER POLITIET:</b> Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen har gitt politiet 24 timer på å finne en skikkelig celle. Ellers må de løslate den ranssiktede 26-åringen.
JAN M. LILLEBØ (ARKIV)