– Vi konstaterer at det er media som har måttet informere om asbestspredning etter brannen, ikke Bergen kommune. Det er egnet til å uroe innbyggerne, sier leder av komité for helse og sosial, Oddny Miljeteig (SV).

Først seks dager etter brannen var Helsevernetaten på befaring. Da var det blitt kjent gjennom media at store mengder asbest var blitt blåst inn over tettbebyggelsen i Sandviken.

Komité for helse og sosial ber nå byråd for helse og omsorg, Liv Røssland (FrP), om å redegjøre for kommunens håndtering av asbestspredningen etter brannen, og om hvordan beboerne er blitt informert. Samtidig blir Helsevernetaten bedt om å redegjøre for helsefaren, hvilke forhåndsregler beboerne bør ta, og hva som blir gjort for å få fjernet avfallet.

— Alvorlig

– Det er alvorlig at beboere skal føle frykt for seg og sine barn, og at de opplever å ikke bli tatt på alvor av kommunen. Det skaper forvirring og engstelse når byråden bagatelliserer helsefaren, og når nødvendig informasjon uteblir, sier Miljeteig.

Hun er svært kritisk til hvordan byråden har håndtert saken, og krever nå svar på en rekke spørsmål.

– Det må ikke bli oppfattet slik at ansvarlige myndigheter enten ikke eier informasjon, eller at de prøver å dekke over eller bagatellisere, sier Miljeteig.

Vil få fakta frem

– Hva bør byråden gjøre?

– Vi må få vite hvem som visste om dette, hvor mye asbest det var snakk om, og hvorfor det ikke ble varslet om før media gravde det frem. Folk må kjenne seg trygge på at kommunen har en genuin interesse i å få dette frem i dagen, og ikke å dekke det til, sier Miljeteig.

kommunens hjemmeside heter det at asbeststøvet ikke utgjør noen helsefare. Men de lærde strides. Trygghetssrådgiver i Ragn-Sells, Einar Skau har kritisert avfallshåndteringen til kommunen, og sier det kan dreie seg om farlig avfall.

Også Bergen Brannvesen blir bedt om å redegjøre for de branntekniske sidene ved asbestbranner på førstkommende komitémøte onsdag 24. september.

Frykter du asbest? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

ETTERLYSER BEDRE SVAR: Komité for helse og sosial ber nå byråd for helse og omsorg, Liv Røssland (FrP), om å redegjøre for kommunens håndtering av asbestspredningen etter brannen, og om hvordan beboerne er blitt informert.
Jo Straube