Kravet kommer etter at Bergen tingrett fredag for andre gang har slått fast at det er både en medisinsk og juridisk sammenheng mellom giardiasmitte og langtidssykdom i form av ME. Den første fellende dommen mot Bergen kommune er anket.

— En farse

— Alle ønsker at denne farsen nå må avsluttes. Bergen kommune kan ikke gjøre de syke friske igjen, men de kan gi dem en endelig avslutning på sakene og droppe videre kamp mot ofrene i rettsapparatet. Derfor håper vi at kommunen stopper her, og ikke satser på å anke avgjørelsen videre i rettssystemet. Det sier Ingrid Johannessen, leder for STERK, støttegruppen for giardiaofrene og pårørende i Bergen.

20 gjenstår

Omkring 20 saker er fortsatt uavklarte syv år etter giardiautbruddet i 2004. De fleste av dem relaterer seg til ME (kronisk tretthetssyndrom), og i mange av disse tilfellene er det strid om årsakssammenheng.Kravet om å få i stand en politisk og offentlig høring er signert av seks giardiarammede som fortsatt er syke og ikke har kommet seg ut i jobb igjen. I brevet settes spørsmålstegn ved riktigheten av kommunens handlemåte med å kjøre erstatningskravene i retten i stedet for å forsøke å komme frem til en minnelig ordning.

Store forskjeller

— Det har vært, og er, fortsatt stor forskjellsbehandling av dem som søkte om erstatning, mener giardiaofrene. I brevet vises det til at så lenge man ble raskt friske ble det ikke stilt spørsmål om årsakssammenheng, mens de som ble langtidssyke med samme symptomer og samme smittekilde, er blitt mistrodd og nektet enhver kompensasjon.

— Vi kan ikke akseptere at årevis med smerter, kamp mot Bergen kommune, tap av livskvalitet, familieliv, sosialt liv, inntekter, hverdag og fremtid ikke skal kvalifisere til noen form for erstatning. Vi vil også gjerne vite hvor mye penger Bergen kommune bruker på å kjempe mot giardiaofrene i retten. I tillegg til kommunens egne advokater har man flere innleide advokater fra et eksternt advokatbyrå. Kunne ikke disse pengene vært brukt på erstatningsutbetalinger til ofrene i stedet for å finansiere en rettslig kamp mot dem? spør Ingrid Johannessen og støttegruppen STERK

ME-syke vant

Bergen kommune var i utgangspunktet forsikret med 30 millioner kroner i Gjensidige Forsikring. Disse millionene er for lengst brukt opp. Det er de mer kompliserte sakene med langtidssykdom og ME-diagnose som nå har begynt å versere i rettssystemet. Begge de to sakene som har vært behandlet i retten hittil, hører til i den kategorien, og begge saksøkerne har fått medhold. Den siste dommen falt i tingretten før helgen.

Giardiautbruddet i 2004 er et av de største hittil i Europa. Studier ved Haukeland Universitetssykehus viser at giardiainfeksjon kan gi større og alvorligere langvarige plager enn man før var klar over. Mange er fortsatt alvorlig syke etter giardiasmitten.

— Vi vet med sikkerhet at det eneste denne gruppen med mennesker har til felles er at de bodde i, jobbet i eller besøkte Bergen og drakk vannet fra samme vannkilde. Det var et uhell, men vi mener at kommunen beviselig har brutt regelverk og pålegg når noe slikt overhodet kunne skje, derfor mener vi de styrende bør være ydmyke nok til ikke å frasi seg ansvaret på den måten som de nå gjør, men heller konsentrere seg om å gi ofrene en oppreisning og erstatning som kan få dem videre i livet, sier Johannessen.

STOPP PROSESSEN: Ingrid Johannessen i giardiagruppen STERK ber kommunen ta til vettet og stoppe kampen mot giardiaofrene i retten. -Bruk heller pengene til å gi de giardiarammede erstatning og en avslutning på saken så de kan komme seg videre i livet, sier hun.
Deisz rjan