Finansbyråd Christine B. Meyer har ikke villet offentliggjøre rapporten som konsulentselskapet Ernst & Young laget om det kommunale foretaket Bydrift Bergen i høst. Årsaken skal være personvernhensyn. Det får opposisjonen til å reagere.

— Vi har krav på å få det samme faktagrunnlaget på bordet som byrådet har, sier Terje Ohnstad (Ap), nestleder i finanskomiteen.

Innsynskrav

Partiet Rødt sendte torsdag et krav om innsyn i rapporten etter offentlighetsloven. Det skal nå behandles av kommuneadvokaten. Flere partier henger seg på kravet.

— Dette er alvorlig, de forhindrer oss i å utføre kontroll og tilsyn med byrådssiden, sier Anders Skoglund (V).

Han mener bystyret i det minste må få dokumentet på rødt papir, som tilkjennegir at opplysningene er fortrolige. Bystyrets medlemmer har da taushetsplikt om innholdet.

Mathias Hunskår Furevik (R) mener rapporten burde legges ut på kommunens internettsider, eventuelt med personopplysninger sladdet over.

Millionsprekk

— Rapporten inneholder krasse karakteristikker om enkeltpersoner, derfor vil vi ikke offentliggjøre den nå, sa Meyer på en pressekonferanse onsdag.

Nå lover hun at byrådet på sitt neste møte vil vurdere om man skal offentliggjøre deler av rapporten.

Det var byrådet selv som hyret Ernst & Young til å gjennomgå driften av Bydrift Bergen og vurdere mulighetene for om foretaket kunne bli omgjort til et aksjeselskap.

Bakgrunnen var tall som viser at foretaket vil gå med 17 millioner kroner i underskudd i år. En kontrakt med kommunens samferdselsetat har vist seg å være et pengesluk.

Et resymé fra Ernst & Young som er blitt offentliggjort, viser at dommen er knusende. Både organisering, ledelse og markedskompetansen til Bydrift Bergen blir slaktet. Onsdag ga direktør Kjersti Skaar beskjed om at hun trekker seg fra stillingen, og byrådet varsler oppsplitting av hele foretaket.

- Byrådet slipper for lett

Terje Ohnstad mener byrådet slipper for lett unna det som har skjedd, og at hele skylden skyves over på direktøren og de ansatte.

— Byrådet har visst om situasjonen siden i vår. Hva har de gjort? Ikke noe som helst, slår Ohnstad fast.

I resymeet kommer Ernst & Young med sterkt kritikk av organiseringen av Bydrift Bergen. Blant annet er det uforholdsmessig mange ledere, toppledelsen har ikke erfaring fra anleggsvirksomhet, liten formell kompetanse og en lite oversiktlig organisasjonsmodell.

— Det viser at dette handler om mer enn en feilslått kontrakt. Det er byråden sitt ansvar å organisere foretaket og ansette de rette folkene, sier han.

Ansvarlig byråd for Bydrift Bergen har vært Lisbeth Iversen (KrF). Fra nyttår overtar finansbyråd Christine B. Meyer ansvaret for alle kommunale foretak.

Også Bergens Tidende har bedt om innsyn i rapporten, med begrunnelsen at opplysninger om hvordan offentlige tjenestemenn har utført sine arbeidsoppgaver, ikke er omfattet av taushetsplikt. Kommuneadvokat Helge Strand er oversendt begge kravene om innsyn.

Bergens Tidende