Kontrollutvalget har konkludert med at Jan Utkilen i tvisten om eiendomsretten til veglysene i Fjell og Sund gitt utover sin fullmakt.

Georg Indrevik sier til Kystradioen at ordføreren opptrer diktatorisk og arrogant og at han burde trekke seg.

Etter at Sotra Energi ble solgt til BKK i 1998, krevde både eierkommunene Fjell og Sund og BKK eiendomsretten til veilysene. På grunn av tidsnød innkalte ikke Utkilen inn gruppelederne eller noe politisk utvalg, men undertegnet straks forliket.

Utkilen sier til Kystradioen at han ikke akter å trekke seg, men tar selvkritikk på at han ikke politisk klarerte undertegning av forliket.

Dersom kommunen hadde tapt i retten, ville kommunen tapt 9,5 millioner kroner i kapitalkostnader. Indrevik krever nå ny runde med BKK, mens Utkilen vil ovenfor sin gruppe, Sotralista, be om støtte for å ta risikoen med ny forhandling med BKK.