BT kunne i forrige uke avsløre at Are Blomhoff, tidligere forstander og direktør ved Stiftelsen Betanien Bergen, er siktet for grovt underslag.

Over syv år skal Blomhoff (61) i kraft av sin stilling som daglig leder, ha tappet stiftelsen for 14,6 millioner kroner.

Saken ble varslet til Betanien-styret 14 måneder før de tok det videre til politiet.

Kritiserer Betanien-styret

Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse synes styret har håndtert saken elendig. Han mener Metodistkirken, som står bak stiftelsen, bør avsette hele Betanien-styret.

I en kommentar i dagens utgave av Vårt Land skriver Lerø at styremedlemmene satt med lukket munn og sløve øyne, fordi virksomheten ikke skulle ta skade på sitt omdømme.

— Det er alltid fristende å løse en sak ved at den skyldige trekker seg og gjør opp for seg. Det ville spart Betanien for den negative omtalen de nå får, skriver han.

Lerø tror både Blomhoff og styret håpte på at saken ikke ville lekke ut.

- Kunne ikke håndtert det annerledes

Styreleder Christian Hysing-Dahl i Betanien har tidligere forklart at de holdt på saken for å forsikre seg om at det var hold i anklagene, før de gikk til politiet.

— Jeg mener det er helt åpenbart at vi ikke kunne håndtert dette annerledes, har han tidligere sagt til NRK.

Magne Lerø trekker imidlertid fram tre punkter han finner spesielt kritikkverdig i styrets håndtering

— Det er for det første et spørsmål om styret har gjort jobben sin når de ikke har oppdaget underslag av så mange millioner over syv år. For det andre gikk det altfor lang tid før de anmeldte saken. Og det tredje er at de har latt ham spille rollen som en samfunnstøtte mens de visste at han hadde begått underslag, ved å møte Kongen i forbindelse med fortjenstmedaljen, sier Lerø til NRK.

Audiens hos Kongen

Det var i februar i år at Blomhoff fikk audiens hos Kongen på Slottet, da han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje. Besøket skjedde flere uker etter at han hadde innrømmet det grove underslaget for stiftelsen.

Lerø sier til NRK at styret bør trekke seg.

— En skal ha respekt for at styret har tillit til en leder, og hvis de ikke hadde grunn til mistanke ville ikke underslaget alene fått meg til å trekke den konklusjonen. Men når de i tillegg ikke har gått til politiet og latt det gå så langt at han gikk til Kongen, mener jeg det er god grunn til å stille spørsmål ved om man kan ha tillitt til dette styret. Jeg tror det ville vært viktig med nye folk når Betanien nå må komme seg på rett kjøl igjen, sier Lerø til NRK.

Stiller seg uforstående

Styreleder Hysing-Dahl har fått med seg kommentarene til Lerø.

— Han får mene det han vil, det kan ikke vi nekte ham. Men det var ukjent for oss at Blomhoff fikk audiens hos Kongen, så det kunne vi ikke hindret, sier han til NRK.

— Jeg mener vi har behandlet saken etter beste evne, sier Hysing-Dahl.

KRITISERER STYRET: Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse