Ifølge Nils Reither ble flere tusen sjøfugl skadd av olje etter at «Rocknes» forliste utenfor Bergen i januar 2004. Dyrlegen fra Bergen var med på å behandle 131 fugler. Etter flere uker med medisinsk behandling og rehabilitering kunne 81 av disse slippes ut i naturen igjen.

— Staten må ta regningen

– Jeg har fått omtrent 46.000 kroner i kompensasjon for de 23 sjøfuglene vi måtte avlive. Men de vi klarte å redde vil de ikke betale for, sier veterinær Nils Reither til NTB.

Behandlingen av disse fuglene var imidlertid ikke gratis. Reither mener staten må betale også denne regningen, og sier loven er klinkende klar i så tilfelle.

– Staten har et ansvar. Veterinærloven pålegger veterinærer å hjelpe skadede dyr, og staten skal betale, sier Reither.

Rettssak neste uke

Reither krever 500.000 for fuglehjelpen etter «Rocknes»-forliset. Pengene skal dekke arbeidsinnsats, leie av lokaler, vannregninger fra kommunen, kjøregodtgjørelse til frivillige og medisinsk utstyr, for å nevne noe.

Ifølge Reither har Mattilsynets eneste argument vært at «man ikke har en praksis på slik godtgjørelse».

– Vi håper å skaffe en gjeldende rettspraksis sånn at alle dyrleger i framtiden kan fremme slike krav når det gjelder vilt. For viltpleie har jo nesten ikke status i dag, det brukes ingen penger på det.

Rettssaken starter i Oslo tingrett i neste uke.

Knut Strand
Jan M. Lillebø
Einar H. Spang