Hordaland fylkeskommune holder fortsatt fast ved sjøkabelalternativet i Hardanger.

I dag uttalte fylkeskommunen seg om rapportene om sjøkabel mellom Sima og Samnanger, og skriver i brevet til Olje— og energidepartementet (OED) at rapportene viser at sjøkabel er et realistisk alternativ.

  • Sjøkabel er teknisk og økonomisk realiserbart
  • Det vil ta lengre tid å legge en sjøkabel, men en utsettelse er ikke akutt i forhold til forsyningstryggheten til BKK-området
  • Sjøkabel påvirker ikke grunnlaget til å koblet på småkraft fra Hardanger.
  • Luftlinje kan utsettes siden det er mulig å sikret forsynstryggheten i BKK-området. Kompensasjon

Hvis OED likevel opprettholder konsesjon for luftspenn på strekningen, ber fylket departementet gå i dialog med berørte kommuner og fylkeskommunen med tanke på kompenserende tiltak.

— Den økonomiske kompensasjonen som er lovet til kommunene fra regjeringen på 100 millioner kroner, må økes til 500 millioner kroner i tillegg til avbøtende tiltak, skriver Hordaland fylke.

Fylkeskommunen mener at kulturminnekonfliktene må løses uansett endelig valg av alternativ. De understreker at Hardanger har et unikt landskap som må verdsettes deretter.

Andre linjer

Hordaland fylkeskommune holder fast på at spenningsoppgradering av linja Åsen (Sauda)-Mauranger-Samnanger må utredes. Utbyggingen av Modalen-Mongstad-Kollsnes er det viktigste tiltaket for å styrke forsyningstryggheten til BKK-området. NVE sin innstilling til OED om ikke å anbefale jordkabling på strekningen Mongstad-Kollsnes er et forhold som Fylkesutvalget i Hordaland vil komme tilbake til.