Dermed begynte det som kan bli et lite rettsmaraton i Bergen Tingrett i går. 15 beboere i Svartediksveien 23 har saksøkt Rakner, hans firma Byggutvikling, Meglerhuset Mortensen og dets forsikringsselskap If for til sammen 43 millioner kroner. Fem uker er satt av til saken.

«Gavepakke»

Helt frem til retten ble satt, var det forhandlinger om et mulig forlik mellom partene. Advokat Morten Pind, som representerer de 15 beboerne, fremsatte i helgen et tilbud til løsning som han selv betegnet som «megatilbud» og «gavepakke». Der frafalt saksøkerne kravene sine om å få erstattet den tapte verdistigningen på boligene. Dermed gjensto følgende krav:

  • Beboerne vil heve kjøpene og få refundert kjøpesummen.
  • De vil ha forsinkelsesrenter for summene
  • Og dekning av kostnader til sakkyndige som er innleid.

Nei til utsettelse

Rakners advokat Magne Revheim ba om en utsettelse av saken, slik at partene kunne diskutere videre. Men samtidig gjorde han det klart at det ikke var aktuelt å godta tilbudet som lå på bordet. Årsaken er at byggesaken fortsatt ikke er ferdigbehandlet. Dersom Fylkesmannen endrer kommunen sitt vedtak om at det holder å rive én leilighet, vil den økonomiske situasjonen endre seg for Rakner.

– Vi kan ikke inngå et forlik som er uavhengig av det endelige vedtaket i byggesaken. Det er ikke sikkert at tiltakshaver vil ha penger til å betale erstatningen, sier Revheim.

Også If motsetter seg et forlik så lenge det betyr at de må stå solidarisk med de andre saksøkte om erstatningssummen.

– Vi representerer megleren, og det er en helt annen sak enn den mot utbygger. Det er vanskelig å inngå forlik så lenge vi ikke kjenner Fylkesmannens konklusjon, sier advokat for If, Helge Horn.

Dommer Gunnar Thorkildsen skar igjennom:

– Dette er ikke noe mer å diskutere. Vi begynner med saken, og får bruke den tiden vi trenger.

Innestengt på rommet

Med 15 saksøkere og fire saksøkte blir rettsforhandlingene lange og kompliserte. Først ute er William Ellefsen, som i 2005 kjøpte en 34 kvadratmeter stor leilighet i bygget. Han har holdt igjen 250.000 kroner, men krever å få tilbakebetalt de resterende 1,2 millionene.

Første dag av gikk med til høytlesning av saksdokumenter fra den lange prosessen i byggesaken. Beboerne vil bevise at Rakner visste at byggene var ulovlige, og at det dermed er et «vesentlig kontraktsbrudd», slik loven krever for å få hevet et kjøp.

Men Ellefsen mener også at feil og mangler ved leiligheten gir erstatningsansvar. Blant annet hevder han at soverommet er mindre enn de 15 kubikkmeterne som regelverket krever. Ved et tilfelle ble Ellefsen innesperret på soverommet, fordi skyvedøren hadde kilt seg. Flere beboere har dessuten observert fukt og muggsopp i boligene.

Dommeren varslet at retten må på befaring for på egen hånd se på de påståtte manglene ved leilighetene.