Trygg Trafikk la i dag frem fire krav for samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp). Blant annet fast bygrense på 30 kilometer i timen.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) går ikke inn for en slik reduksjon i første omgang.

– Men det er ingen tvil om at det har effekt å senke farten. Mange steder er fartsgrensen satt ned til 40 kilometer i timen, og det er et bra. Vi vil gjerne samarbeide for å få farten ned flere steder, sier Navarsete til NTB.

Trygg Trafikk krever at myndighetene nå gjør mer for å sikre de myke trafikantene. I løpet av de siste årene har antall omkomne i bilulykker gått ned, mens antall omkomne fotgjengere og syklister har holdt seg stabilt.

I fjor mistet 45 syklister og fotgjengere livet ved påkjørsler. Nesten én av fem omkomne i trafikken er en myk trafikant.

10 prosent av budsjettet

Trygg Trafikk krever også at at 10 prosent av veibudsjettet brukes til å sikre de myke trafikantene.

– Vi har vært opptatt av å være realistiske i våre krav. 10 prosent av veibudsjettet vil utgjøre en tredobling av det som brukes i dag, men det er egentlig småpenger i forhold til hva som behøves, sier direktør Kari Sandberg.

Organisasjonen ønsker seg flere gang— og sykkelveier, bedre tilrettelegging for syklister, flere fartsdempende tiltak som fartshumper og skilting, og sikrere måter å krysse veien på, som bedre overgangsfelt, undergangstraseer og belysning. De vil også ha slutt på at bilister og fotgjengere har grønt lys samtidig.

Vil ha skolesoner Dessuten er det viktig å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken for barn og unge, mener organisasjonen. Trygg Trafikk ber samferdselsministeren om at det må legges opp en 4 kilometer trygg sone rundt skoler slik at barn kan gå og sykle på skoleveien.

– Mange foreldre er redde for å sende barna ut i trafikken. Det er bra for helsa vår å gå og sykle, men vi må sørge for at det er trygt, sier Sandberg.

Navarsete stiller seg positiv til forslaget om skolesoner.

– Jeg synes det er en god idé. Jeg har tidligere hørt om flere steder som har innført en slik ordning, og jeg synes det er et godt sted å begynne med trafikksikkerhetsarbeid, sier hun.

SCANPIX