Nakkeslengskadde Anne Grete Eide føler seg latterliggjort av forsikringsselskapet Vesta. Hun ønsket å inngå et forlik, men da Vesta tilbydde henne 50.000 kroner ble hun forbannet.

— Jeg føler meg ydmyket, sier Eide, som svarte med å stevne Vesta Forsikring inn for retten. Hun har lagt ned krav om inntil 2,3 millioner kroner i erstatning.

Mann i klovnedrakt

Det hele startet dagen før nyttårsaften i 1993. Eide var i ferd med å kjøre av bilfergen MF «Alversund» da bilen hun satt i ble påkjørt bakfra.

— En mann i klovnedrakt stjal all oppmerksomheten på fergen. Det gjorde at personen bak ikke var tilstrekkelig oppmerksom, forklarte Eides prosessfullmektig, advokat Stig Åkenes Johnsen under innledningsforedraget i går.

Eide oppsøkte legevakten, og klaget over smerter i nakken.

I dag, åtte år senere, sliter hun med store nakke- og ryggsmerter, søvnløshet, konsentrasjonsvansker og hodepine.

— Mine plager startet like etter ulykken. Hele livet mitt er snudd opp ned. Jeg må gå på smertestillende for å komme gjennom dagen, forteller Eide til Bergens Tidende.

Hun ble erklært 100 prosent ufør i 1995, og går jevnlig til behandling hos fysioterapeut.

Tung tid

— Dette har vært noen tunge år. Nå gleder jeg meg bare til å få saken ut av verden, sier Eide, som begynner å bli ganske sliten etter en årelang kamp mot forsikringsselskapet.

— Det eneste som holder meg oppe er familien. De har støttet meg. Heldigvis har jeg klart å beholde humøret, sier Eide.

Partene strides derimot om hennes fysiske plager kan relateres tilbake til fergesmellen i 1993.

Prosessfullmektig Stig Åkenes Johnsen mener vilkårene for erstatning er til stede.

En spesialistuttalelse fra 1997 slår fast at det er en «sannsynlig årsakssammenheng mellom ulykken og en lettere nakkeskade». Dette blir også støttet av Eides fysioterapeut og hennes fastlege.

På det tidspunktet ble Eide tilbudt 500.000 kroner fra Vesta. Eide avslo. Hun mente hun hadde krav på nærmere en million kroner.

Påtar seg ikke ansvar

Men saken tok imidlertid en ny vending da en ny spesialisterklæring kom på bordet i januar i år. Nevrologen, Einar Kinge, konkluderte med at det ikke forelå noen klar sammenheng mellom ulykken og Eides kroniske nakke- og ryggsmerter.

Det var da Vesta kom opp med beløpet på 50.000 kroner.

Vestas prosessfullmektig, advokat Terje Marthinsen, bekrefter overfor BT at saksøker ble tilbudt et mindre pengebeløp i et forsøk på å inngå et forlik.

— Ettersom saken nå har havnet i retten, vil vi legge ned påstand om full frifinnelse. Vi påtar oss ingen erstatningsansvar, opplyser Marthinsen.

KRONISKE PLAGER: Anne Grete Eide (41) sliter med kroniske nakkesmerter etter en trafikk-ulykke i 1993. I går møtte hun i Nordhordland herredsrett sammen med sin prosessfullmektig, advokat Stig Åkenes Johnsen.
Foto: Ørjan Deisz