— Det finnes overhodet ingen formildende omstendigheter. Vi står over for et drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Et drap med karakter av en regulær henrettelse, sa aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen i retten i formiddag.

Hun mener at retten må vurdere om det ikke er behov for forvaring.

— Skulle Ramsland bli prøveløslatt i nær fremtid, vil det være behov for omfattende beskyttelse av blant andre vitner i saken, sier Gabrielsen.

I RETTEN: Ingse Merete Rønnestads advokat, Helge Hansen, og aktor Randi Gabrielsen i retten.
KNUT STRAND