Støttekontakten har hele tiden blånektet for at han har misbrukt gutten. Forsvarer Kaj Wigum, krever at hans klient blir frifunnet for de alvorlige anklagene.

49-åringen er tiltalt både for seksuell omgang med barn, og for å ha utnyttet sin stilling til å gjøre dette. Aktor pekte på at han først hadde bygd opp et tillitsforhold til gutten, og så utnyttet det spesielle ansvaret han hadde fått overfor en ressursmessig svakstilt gutt.

49-åringen ble støttekontakt for tiåringen i mai i fjor. Til å begynne med var alt lutter idyll, og det ble bestemt at ordningen skulle utvides. Bopelen til tiltalte og hans kone skulle være besøkshjem for tiåringen. I september, den første helgen gutten skulle overnatte, skal det seksuelle overgrepet ha skjedd.

49-åringen fikk bli støttekontakt for tiåringen, til tross for at han i 1981 ble dømt for seksuelle overgrep mot fire smågutter.

Barnevernsjefen i guttens bydel beklager sterkt at dette kunne skje. Støttekontaktvirksomheten var i regi av sosialtjenesten i bydelen, men denne aktuelle saken ble behandlet etter lov om barneverntjenester. Det betyr at sosialtjenesten hadde hjemmel til å kreve politiattest av 49-åringen. Det ble likevel ikke gjort. I ettertid er disse rutinene blitt innskjerpet.