ROAR CHRISTIANSEN (foto)

Det er svært uvanlig at et voldsoffer reiser et sivilt søksmål mot gjerningsmannen så lang tid etter at skaden skjedde.

— Jeg kjenner ikke til lignende saker, der søksmålet kommer så lenge etter at skaden oppsto, sier Nils Nygård, professor i erstatningsrett ved Universitetet i Bergen.

— Denne saken kan vise andre voldsofre at det er adgang til å få erstatning fra gjerningsmannen gjennom sivilt søksmål. Det er på tide at det kommer et slikt krav fra et voldsoffer. Vi krever totalt 1,2 millioner kroner, både for det inntektstapet Stegane har hatt, og for tapt livsutfoldelse. Alle vilkår for at gjerningsmannen er erstatningspliktig er til stede, sier Steganes advokat, Liv Karlsen i DLA Nordic.

Sliter økonomisk

Volden skjedde på Fotballpuben 30. september 2000. En fremmed mann knuste et ølglass i ansiktet på Alf Kristian Stegane (39). Glassbitene gikk dypt inn i øyet hans, og Stegane ble blind på det ene øyet. Han er 20 prosent medisinsk invalid.

Da saken var oppe for retten ble gjerningsmannen dømt til fengsel i to år og seks måneder, samt å betale 60.000 kroner i oppreisning til Stegane. I tillegg fikk Stegane 140.000 kroner i voldsoffererstatning fra det offentlige.

— Jeg har tapt 150.000 i arbeidsfortjeneste hvert år etter at jeg ble skadet, og sliter økonomisk i dag. Det er en skam at staten ikke tar mer ansvar for voldsofre, sier Stegane.

— Jeg har måttet selge bilen fordi trygden ikke strekker til, og det er mange ting jeg ikke lenger har råd til. De økonomiske begrensningene gjør at jeg blir mer sosialt isolert enn før. De langsiktige konsekvensene for voldsofre kommer ikke frem i retten, sier han.

Kunne vært i jobb to år før

— Vi legger til grunn for kravet den inntekten Stegane ville hatt hvis han ikke hadde blitt skadet. I personskadesaker generelt kan det ta flere år før man kan fastslå skadens egentlige omfang, og i tillegg kan det komme psykiske senskader, sier Karlsen.

Stegane mener at alle fremtidsplanene hans gikk i vasken da han ble blind på det ene øyet.

— Jeg hadde skadet kneet mitt før dette, og var derfor i gang med attføring for å komme meg i ny jobb. Planen var å utdanne meg innen helse, miljø og sikkerhet, og jobbe offshore. Uten syn på det ene øyet ville det være umulig for meg å få jobb i Nordsjøen, så jeg måtte droppe det.

— Uten voldsskaden ville Stegane vært rehabilitert og tilbake i jobb i 2003. På grunn av skaden kunne han ikke begynne å jobbe igjen før i slutten av 2005, sier Karlsen.

I desember 2005 begynte Stegane som vekter i Vaktservice Vest. Stegane jobber med adgangskontroll på et anleggsområde. Deler av lønnen finansieres av Aetat.

— Det var utrolig deilig å komme i jobb igjen, men det er bittert at jeg har måttet legge alle andre fremtidsplaner på is på grunn av noe som ikke er selvforskyldt, sier han.

Saken kommer opp for Bergen tingrett i slutten av august.

BLIND VOLD: Alf Kristian Stegane (39) ble blind på et øye da en mann knuste et ølglass i ansiktet hans. Nåsaksøker Stegane gjerningsmannen for 1,2 millioner for tapt arbeidsfortjeneste og redusert livskvalitet.
ROAR CHRISTIANSEN