Staff representerte den tidligere psykologen Rune Amundsen, som ble saksøkt av tidligere klienter etter at de mente de var blitt påført skader i behandling hos psykologen.

Saken skulle opp for behandling i Gulating lagmannsrett, men de kvinnelige psykologklientene trakk søksmålet før saken kom så langt.

Staff har nå levert et salærkrav på 600.000 timer for arbeidet, som han opplyser å ha brukt nærmere 400 timer på, melder NRK Sogn og Fjordane. Dermed blir timeprisen 1500 kroner.

Advokat for de tre kvinnene, Anders Folkman, reagerer sterkt på kravet. Han opplyser at han selv brukte 140 timer på saken. Hans salærkrav er en femtedel av Staffs.

— Dette henger ikke på greip. Det virker uprofesjonelt og som om Staff er ute etter å slå mynt på en situasjon som er uheldig for alle parter, sier Folkman til NRK.

Han mener salærkrav av denne størrelsen er en trussel for rettssikkerheten, og gir signaler om at det vil være økonomisk umulig å føre en sak for retten.

— Vi får jo amerikanske tilstander, sier Folkman til NRK.

Tor Erling Staff vil ikke kommentere kritikken. Salærkravet er nå til behandling i Gulating lagmannsrett.

SALÆRKRAV: Tor Erling Staff krever 600.000 kroner for 400 timers arbeid.