Et helt togsett brant opp da et ekspresstog med 257 personer kom kjørende inn i et brennende snøoverbygg 16. juni i fjor.

Rapporten fra Statens havarikommisjon går langt i å gi Jernbaneverket skylden for brannen, som ga store materielle skader.

Krever erstatning

Det er NSB som gjennom sitt forsikringsselskap Tryg krever erstatning etter ulykken på Hallingskeid.

— Rapporten viser at de ikke har fulgt retningslinjene. Da mener vi at ansvaret ligger hos Jernbaneverket og Norsk Jernbanedrift for at skaden skjedde, sier kommunikasjonsrådgiver Arne Einar Brun i Tryg forsikring til NRK Hordaland.

Havarikommisjonen mener at sveisearbeid på snøoverbygget mest sannsynlig var grunnen til at brannen startet. Norsk Jernbanedrift utførte arbeidet for Jernbaneverket.

Ikke overrasket

Erstatningskravet overrasker ikke.

— Juristene våre og regjeringsadvokaten vil se på dette for å ta stilling til om vi er erstatningspliktige. Siden det er utbetaling fra statskassen, er regjeringsadvokaten koblet inn. Vi kan ikke utelukke at vi godtar kravet. Vi må se på alle sider ved dette, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket til NTB

I undersøkelsesrapporten ble det pekt på at det tok lang tid før slukningsutstyr kom på plass, og at dårlig tilgang til vann å slukke med, gjorde at skadeomfanget ble så stort som det ble.