Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark har alle sammen et utsatt veinett som ofte rammes av snøras om vinteren og stein— og jordras om sommeren.

Nå krever de syv fylkestingene at regjeringen bidrar med penger for å sikre veinettet, skriver Aftenposten.

Sammen med Den nasjonale rassikringsgruppe anslår fylkene at sikringsarbeidet vil koste rundt 15 milliarder kroner. Kravet om nye veimidler vil bli presentert for samferdselsministeren i løpet av den nærmeste fremtid. Målet er å få en startbevilgning på kommende budsjett.

VIL HA RASSIKRING: Stalheimstunnelen i fjor. Nå vil Hordaland fylke ha mer penger til rassikring.
FOTO: ODDLEIV APNESETH