Rettsaken etter Møhlenpris-drapet har pågått siden mandag.

I dag, fredag, var de tid for prosedyrer i saken.

Blant bevisene statsadvokat Ellen Cathrine Greve har lagt frem underveis i saken, er nødsamtalen mellom den drapstiltalte kvinnen og AMK, som fant sted like etter knivstikkingen.

I denne samtalen mener politiet at 41-åringen sier: «Ka har eg gjort, og no e du pinede død.»

Mangler tekniske bevis

Påtalemakten mener den drepte 46-åringens samboer, en kvinne på 41 år, var den som sto bak det dødelige knivstikket.

Saken mangler avgjørende tekniske bevis.

Politi og statsadvokat mener imidlertid at den samlede etterforskningen og skiftende forklaringer fra 41-åringen peker henne ut som gjerningsperson.

Aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, la fredag ned påstand om at tiltalte dømmes til 12 års fengsel.

Selv har tiltalte nektet straffskyld fra dag én, noe hun gjentok i sin forklaring for retten mandag.

— Troverdighet sentralt

Aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, har sagt at dette er en sak der tiltaltes troverdighet står sentralt.

Hun mener tiltaltes forklaringer har skiftet så mye at det i seg selv er påfallende.

Her er noen av momentene Greve har vektlagt underveis i rettssaken, gjennom sin innledning og gjennom de vitnene hun har ført for retten:

  • Ryddig gang: Kvinnen har forklart seg om bråk og krangling mellom samboeren og fremmede i gangen, og at det lå medisiner strødd utover. Ingen av de første som kom til stedet, verken politi eller ambulansefolk, la merke til noe rot i gangen. Kvinnens forsvarer har pekt på at det faktisk ble funnet medisinemballasje med blod på i en sofa i gangen, og at tiltalte kan ha ryddet i gangen før noen kom til stedet. Forsvareren mener også at medisinsporet underbygger at krangel om medisiner kan ha vært bakgrunnen for knivstikket - noe tiltalte opplyste om allerede i nødsamtalen med AMK.
  • De fremmede: Etter bråket i gangen har tiltalte forklart at hun gjennom et stuevindu så to personer i gaten utenfor leiligheten. Ingen vitner i saken har lagt merke til noen spesielt i området den morgenen drapet skjedde. En hund som ble satt til å søke fra inngangsdøren, fant ingen ferske spor. Kriminalteknikere fant ikke spor av fremmede - verken fotavtrykk, fingeravtrykk eller biologiske spor - i leiligheten.
  • Nødsamtalen: Det var den tiltalte kvinnen selv som ringte AMK og fortalte at samboeren var knivstukket. Aktor har gjort et poeng ut av at kvinnen først har ringt feil nummer til politiet, 122, og at det så gikk cirka et halvt minutt før hun ringte til 113. I nødsamtalen, som ble tatt opp av AMK-sentralen, mener politiet også at tiltalte spør seg selv hva hun har gjort, for så å si: «Og no e du pinede død». Kvinnens forsvarer mener det er umulig å oppfatte hva som nøyaktig blir sagt.
  • «Mr. X»: Den dødes samboer ble siktet for drap i saken samme dag som knivstikkingen. Tidlig trakk hun inn en «Chris» som en mulig, alternativ gjerningsmann, og sa hun var sikker på at han hadde vært i leiligheten drapsdagen. Politiet har fortalt om relativt omfattende undersøkelser rundt en mulig «Chris», men at det ikke førte noen vei. Politiets hovedetterforsker på saken forklarte torsdag at tiltalte til slutt ble usikker på om «Chris» finnes og om han var i leiligheten. Kvinnens forsvarer mener politiet har gjort altfor lite for å sjekke «Chris»-sporet. Han viser blant annet til at de ikke kjenner identiteten til en person som sto oppført som «Chris X» i tiltaltes telefonliste. Politiet ringte ham kun på et polsk nummer, og var heller ikke i kontakt med polsk politi.
  • Knivene: Tiltalte skal uoppfordret, på spørsmål om hva som kan ha blitt brukt for å skade samboeren, ha pekt ut knivene på kjøkkenet som en mulighet. Politiet har spurt seg hvorfor hun overhodet pekte ut disse knivene. Undersøkelser viser at knivene kan være forenlige med skadene på avdøde, men det er ikke påvist at noen av dem er brukt. Det var heller ikke DNA-spor på knivene. Kriminalteknikere sier knivene lot til å være avskylte. På lydopptaket fra nødsamtalen mener en lydekspert også at han hører lyden av noe hardt som legges bort på kjøkkenet. Politiets teori er at lyden kan være tiltalte som legger fra seg en kniv.
  • Tidligere episoder: Den tiltalte kvinnen er tidligere dømt for både vold og legemsbeskadigelse med kniv. Et vitne i saken, avdødes stemor, fortalte også om at tiltalte skulle ha truet samboeren med en kniv for noen år siden.
  • Endret forklaring: Aktor sa underveis i rettssaken at kvinnens forklaringer har «skiftet mye». Blant annet viste hun til at tiltalte, samme morgen som knivstikkingen, sa til politiet at hun fant samboeren i gangen. Senere, også under rettssaken, har hun forklart at samboeren selv kom inn i stuen og fortalte at han var knivstukket.

Avhørsrot

Ifølge BA krevde aktor også at tiltalte skal betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes mor og datter - mens forsvarer Rune Valaker ba om full frifinnelse.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Advokat Valaker har i løpet av rettssaken tydelig signalisert at politiet har gjort for lite for å finne alternative gjerningsmenn.

Han mener også at tiltalte har forklart seg konsistent, og at bevisst avhørsrot fra politiets side har fratatt henne troverdighet.