• Foreldrene til Øyvind Bjarte Madsen har måttet tåle vesentlig mer enn de fleste andre familier opplever.

— Selv er de ikke opptatt av penger, men lovens ordning er slik at de har rett til å få et plaster på såret, sa advokat Einar Drægebø, som er bistandsadvokat for den drepte Øyvind Bjarte Madsens foreldre.

I Gulating lagmannsrett ba han om at den tredje tiltalte i Åsane-saken dømmes til å betale de etterlatte 100.000 kroner i oppreisning. Statsadvokat Gert Johan Kjelby mener at 27-åringen medvirket til at Øyvind Bjarte Madsen ble drept, på en måte som ligger tett opp til forsettlig drap.

Åtte års fengsel

I går ba han om at 27-åringen blir dømt til åtte års fengsel. Det er identisk med straffen som tredjemannen ble idømt av Bergen byrett i fjor.

Juryen i Gulating lagmannsrett har allerede funnet 27-åringen skyldig i grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Den tidligere ustraffede mannen er blitt trodd på at han ikke visste at Madsen skulle drepes, og at han ble med fordi han trodde at Madsen «bare» skulle skytes i beina.

— Selv om han ikke hadde forsett om drap da han ble med ut til boligen til Øyvind Bjarte Madsen, burde han ha innsett at det å skyte i beina kunne føre til at Madsen mistet livet. Han stilte ingen kritiske spørsmål underveis, og ga psykisk støtte til Tor Helge Flaten. Hans medvirkning var nødvendig for at drapet skulle kunne begås, sa statsadvokat Kjelby.

Dom faller i dag

27-åringens forsvarer, advokat Kaj Wigum, mente åtte års fengsel ville være alt for streng straff.

Dom i saken faller i dag. I dag vil også Gulating lagmannsrett avgjøre om de to andre tiltalte, Jarle Olsen og Tor Helge Flaten, fortsatt skal bli sittende varetektsfengslet frem til den tredje rettsrunden til høsten. Uansett utfall er det ventet at kjennelsen blir anket til Høyesterett.