Advokaten til 38 boligeiere i Ladegårdsgaten 64-76 har nå sendt brev til Bergen kommune med krav om erstatning, oppad bergenset til 100 millioner kroner.

Blokken har store sprekker og setningsskader. I sommer måtte 15 familier flytte ut på grunn av rasfare.

Grunnvannet har sunket

En fersk rapport Multiconsult har utført for boligeierne, slår fast at grunnvannet har sunket i området. Multiconsult mener at en vann— og avløpstunnel som Bergen kommune anla i nærheten på slutten av 1990-tallet, kan ha forårsaket dette.

«Den eneste forklaringen på en grunnvannssenkning under Ladegårdsgaten 64-76 som vi kan se, er at den nye VA-tunnelen fra 1997-98 har drenert ut grunnvannet i området», skriver Multiconsult.

Året før tunnelen ble bygget, viste målinger at setningsskadene i bygningen var opp mot 100 millimeter. I dag er setningene opptil 320 millimeter, opplyser boligeiernes advokat Eivind Pundsnes.

— Et så gammelt bygg begynner ikke plutselig å røre på seg. Det har seget mer de siste 13 årene enn de første 80. Nye setningskader krever en ny årsak, sier Pundsnes til bt.no.

Må kanskje rives

Tidligere har Bergen kommune nektet for at de har erstatningsansvar. Kommuneadvokat Helge Strand hadde ikke sett det siste brevet fra boligeierne da bt.no kontaktet ham. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken nå.

De 15 familiene som har flyttet ut, har allerede pådratt seg store utgifter. Trolig må alle leilighetene totalrenoveres.

— Kanskje må hele blokken rives. Sannsynligvis blir det billigere å bygge nytt enn å renovere, sier Pundsnes.

Kostnaden for total renovering er anslått å bli 100 millioner kroner, men dokumentasjon på dette er ennå ikke oversendt kommunen.

— Vi er selvsagt interessert i en god dialog med kommunen. Skulle de komme med nye opplysninger, vil vi ta hensyn til det, sier Pundsnes.

Synspunkter på saken? Si din mening her.