TORSTEIN STANGENES

Reidar Osen og hans advokat sender i dag brev til staten v/Finansdepartementet der de krever at Osen får 10.065.000 kroner i erstatning.

Årsaken er at Osen er blitt påført kostnader og gått glipp av store inntekter ved at Tollvesenet uten gyldig grunn helt siden 1999 har hatt beslag i tre russiske elvebåter Osen kjøpte to år tidligere.

Den ene båten «MS Ferdinand», oppkalt etter Ferdinand Finne, ønsket Osen å bruke som flytende galleri på Vågen.

Han mener han kunne tjent minst 800.000 kroner på det årlig, og krever at staten betaler han 6,4 millioner kroner for å ha hindret han i å gjøre dette.

Han begrunner inntektsanslaget med at han i 1997 hadde 950.000 kroner bare i billettinntekter på Ferdinand Finnes utstilling i Galleri Nygaten.

Tror staten vil betale

I tillegg har han pådratt seg kostnader, blant annet ved å ha de tre båtene liggende til kai, på 2.165.000 kroner.

Og han mener båtenes verdi er blitt redusert med minst 1,5 millioner kroner som følge av at de er blitt liggende ubrukt siden 1999.

Dermed blir erstatningskravet på 10.065.000 kroner — foreløpig.

Advokaten avslutter nemlig brevet med å si at beløpene kan heves og erstatningsgrunnlaget utvides hvis partene ikke blir enige.

— Jeg tror staten svært gjerne vil diskutere dette. Det er en enestående sak, slik at staten trygt kan gå med på løsninger uten at det skaper presedens, sier Osens advokat Per Magne Kristiansen.

Reidar Osen håper på forlik.

— Jeg har ikke lyst til å gå gjennom alle rettsinstansene igjen. Men må jeg så må jeg. Jeg er en fighter, sier han.

- Har vært nøktern

Da BT snakket med Osen for to uker siden, var han fortsatt preget av påkjenningen det hadde vært å tape sak på sak mot staten for så endelig å vinne i siste instans.

— Det er nesten så jeg må klype meg i armen. Jeg saksøkte staten ved Finansdepartementet i Høyesterett. Regjeringsadvokaten var deres prosessfullmektig. Det var litt av en påkjenning. Det ville vært godt pressestoff hvis jeg hadde tapt, sukket han.

Han har likevel ikke krevd erstatning for tort og svie.

— Vi har vært veldig nøkterne, forklarer Kristiansen.

— Men møter vi veggen, kan beløpet bli mye høyere, sier Osen.

ROLLEBYTTE: På bursdagen sin, 8. februar, vant Reidar Osen sin seks års lange kamp mot tollvesenet. Nå er det hans tur til å kreve penger fra staten.<br/>Foto: BJØRN ERIK LARSEN