Bakgrunnen er at tiltalte Yasin Jabr (42) mener han var bevisstløs i gjerningsøyeblikket, blant annet på grunn av søvnmangel.

— Ekstrem mangel på søvn kan lede til psykose, som kan føre til bevisstløshet og strafferettslig utilregnelighet. Dette bør belyses nærmere, sa Drevland, og ba retten utsette rettssaken.

Lagmannsretten fant likevel ikke noen grunn til å utsette saken, og påla i stedet Drevland selv å innhente slik ekspertise til vitneførselen.