GUNNAR WIEDERSTRØM

Hun skulle bare ha malt huset sitt, den 80 år gamle kvinnen som sommeren 2002 tok kontakt med Håndverks Teamets daglige leder Ronny Krogsæther. Det skulle bli starten på et halvannen år langt mareritt.

På sykehjem

Kvinnen, som allerede den gang var avhengig av betydelig hjelp, gjorde ifølge det hun selv har forklart en muntlig avtale om å betale 100.000 kroner for malerjobben. Da den første regningen kom 29. august, fikk kvinnen sjokk. Den lød på hele 247.968 kroner.

En slektning av kvinnen, Brita Neset, som har fungert som hennes fullmektig i forhold til forbrukermyndighetene, sier til Bergens Tidende at kvinnen fryktet for et inkassokrav og derfor betalte regningen.

Neset sier kvinnen, som nå bor på sykehjem, var svært oppbrakt over regningen. Hun ønsker ikke navnet sitt i avisen, men har ingenting imot at BT omtaler saken.

I regningen krevde firmaet blant annet 35.000 kroner for leie av stillas, noe kvinnen mente var inkludert i den muntlige avtalen. Det ble krevd 25.000 kroner for murerarbeid, som i praksis innebar litt enkel flikking. På toppen av det hele ble det krevd 15.000 kroner for oppsetting av et gjerde på en veranda, men gjerdet var kun revet.

Ny regning

Men det stoppet ikke her. 16. september kom en ny regning fra Håndverks Teamet, denne gangen på 93.372 kroner. Nå skulle selskapet ha betalt for bortkjøring av materialer og leie av fire containere. Firmaet skal ha betaling for undersøkelser og reparasjoner på taket, blant annet 15.600 kroner for å undersøke takrennene.

— Det kom regning for arbeid som ikke var avtalt, og regning for arbeid som ikke var utført. Og prisene lå langt over det som var rimelig. Krogsæther kom stadig med nye forslag til arbeid som skulle utføres og hun kjente seg presset, forteller Neset.

Ni dager etter ble saken brakt inn til Forbrukerrådet. Det var Brita Neset som hjalp kvinnen med klagen. Den siste regningen ble ikke betalt. Til Forbrukerrådet kom Håndverks Teamet med en avtale datert 8. august om utføring av arbeid til en avtalt pris på 254.000 kroner, men denne var ikke underskrevet av kvinnen.

I desember samme år ble det innhentet takst på arbeidet. Taksten ble utført av E & A Eide AS. Denne setter verdien av det arbeidet som Håndverks Teamet har utført til 93.050 kroner. Håndverks Teamet har krevd 340.000 kroner fra den hjelpeløse kvinnen, nesten fire ganger mer enn taksten.

Tror på kvinnen

Forbrukertvistutvalget mener avtalen som Håndverks Teamet har fremlagt ikke holder mål:

«Utvalget finner det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det foreligger noen skriftlig avtale.»

Utvalget mener, med henvisning til håndverktjenestekloven, at merverdiavgift er inkludert i prisen. Det samme gjelder stillaset.

Når det gjelder den øvrige delen av regningene heter det i utvalgets vurdering av saken:

«Utvalget finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at innklagede verken har utført hagearbeide, satt opp nytt gjerde eller besørget bortkjøring av materiale. (...) Når det gjelder det arbeidet som faktisk er utført (malerarbeid inkludert) finner Utvalget, på bakgrunn av den sakkyndige rapporten, å verdsette dette til kr. 93.050,-.»

Utvalget konkluderer med at Håndverks Teamet må betale kvinnen 117.000 kroner. Hun frifinnes også for den siste regningen på 93.000 kroner.

OVERMALTE RÅTESKADER: Håndverksteamet hevder de fjernet råteskadde materialer. Takstmannen skriver at råteskadd kledning ble overmalt. <br/>Foto: FRED IVAR KLEMETSEN
RÅDYR HUSMALING: Huset i Fridalen ble malt i 2002, men fortsatt gjenstår maling av deler av grunnmuren. Gjerdet på terrassen er satt opp i ettertid. Håndverks Teamet krevde 15.000 kroner for et arbeid firmaet beviselig ikke utførte.<br/>Foto: FRED IVAR KLEMETSEN