— Vi foreslår at kommunen ikke betaler pengene tilbake til byens innbygger. Gebyrene er lovlig beregnet, sier byråd for tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen.

Endre gebyrforskrifter

Fire forhold har ført til at kommunens gebyrer er blitt for høye.

  • 567 millioner kroner i investeringene i vann- og avløpsnettet er betalt det året investeringene er gjort og ikke lånefinansiert Det fører til at gebyrene blir høyere de årene investeringene foretas enn de ville blitt om investeringene var finansiert med lån.
  • 76 millioner kroner i investeringer er i tillegg feilførte som driftsutgifter.
  • 195 millioner kroner skyldes at kommunen har belastet avgiftsregnskapet med høyre renter på lån enn det kommunen faktisk har betalt. Pengene har gått rett i bykassen
  • 12 millioner skyldes at kommunen har belastet avgiftsregnskapet med utgifter som egentlig skulle ha vært betalt av andre avdelinger i kommunen.

- Sluppet å ta opp lån

Det er revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) som har beregnet beløpene, men det var kommunerevisjonen som avdekket at det ble krevd for mye i vann- og avløpsgebyrer.

Byråd Nils Arild Johnsen forsvarer at kommunen har finansiert investeringer over driften fremfor å ta opp lån.

— Riktignok har vi måttet kreve høyere vann- og avløpsgebyrer de siste ti årene. Men samtidig har vi sluppet å ta opp store lån. Skulle vi lånefinansiert alle våre investeringer ville gjelden om 20 år vært to milliarder kroner høyere enn om vi finansierte investeringer over driften, sier Johnsen.

Han peker på at fylkesmannen i Hordaland forsvarer å finansiere investeringer over driften.

Hva synes du kommunen burde gjøre? Klikk på lenken til høyre og si din mening!