Den nå 41 år gamle mannen krevde forsikringsselskapet Gjensidige NOR for snaue 1,4 millioner i erstatning for fremtidig ervervstap og 133.536 i menerstatning.

Bussulykken skjedde i Bergen sentrum i mai 1992. Sjåføren førte en leddet sporvegsbuss og var på vei inn i et lyskryss, da en kvinne løp ut i veien, slik at sjåføren måtte bråstoppe.

En av passasjerene på bussen ble lettere skadet.

Sjåføren har hatt store fysiske og psykiske plager i etterkant av ulykken. Bergen tingrett mente imidlertid at ulykken ikke var den direkte årsaken til plagene mannen har hatt, og avviste millionkravet.

Mannen dømmes også til å betale sine egne saksomkostninger.