20-åringen tok initiativet og er framstilt som meir aktiv enn sin ti år eldre kamerat i den massive valdsutøvinga. Men ifølgje aktor, statsadvokat Benedicte Hordnes, må dei likebehandlast i mishandlinga av ein 68 år gammal mann på Husnes i mars i fjor.

Saman om løgnhistoria

I prosedyren i Sunnhordland tingrett i dag kravde Hordnes fem år og tre månader fengsel for begge tiltalte. Begge har allereie sagt seg skuldige i valden.

— Begge medvirka både fysisk og psykisk i valdsutøvinga. Og dei var saman om løgnhistoria i etterkant, sa aktor.

I retten framstilte 30-åringen seg som pressa av 20-åringen til å vera med på mishandlinga av den eldre mannen.

Overlevde såvidt

68-åringen blei slegen og sparka i hovudet og kroppen i fleire omgangar, og deretter dumpa bevisstlaus utfor ein gangveg. Han overlevde såvidt etter at gjerningsmennene til sist kom tilbake og tilkalte ambulanse.

— Utsegnet hans om at han no føler seg meir død enn levande, oppsummerer saka på ein god måte, sa 68-åringen sin støtteadvokat, Sigrid Andersen Cabot i sin prosedyre.

Krev 700.000 i erstatning

Ho krev at dei to tiltalte betalar offeret 300.000 kroner i oppreisning og 400.000 i meinerstatning.

— Han hadde eit rikt liv som no ikkje er der lenger, sa støtteadvokaten.

Ho skildra ein humørfylt, sosial og aktiv mann som etter valdsepisoden i fjor er blitt passiv, sky og deprimert. Det samme gjorde to av mannen sine døtre og heimesjukepleiaren i sine vitneforklaringar. 68-åringen er i dag 60 prosent medisinsk ufør.

Skjerpande omstende

Aktor Benedicte Hordnes trekte fram skjerpande omstende som at dei tiltalte var to som uprovosert utøvde massiv vald mot ein forsvarslaus eldre mann, og etterlet han i hjelpelaus tilstand.

Forsvararane bad om at retten behandlar dei tiltalte på mildaste måte. 30-åringen sin advokat, Steinar B. Yndestad, kravde ei straff "betydelig under nivået til aktor". Han meiner oppreisningserstatninga skal vera på maksimalt 150.000 kroner, meinerstatninga 195.000 kroner.