— Eg registrerer at eksmannen er funnen strafferettsleg tilrekneleg, og tek elles rapporten til etterretning, seier Helge Hansen, bistandsadvokat for dei to barna til Ingse Merete Rønnestad.

Han var også Rønnestads advokat i fleire av dei mange tvistesakene ho hadde med eksmannen etter skilsmissa, og er også bistandsadvokat for Rønnestads foreldre.

Hansen har allereie varsla politiet om at dei ønskjer at spørsmålet om erstatning og oppreising for ikkje-økonomisk tap skal behandlast som ein del av straffesaka mot 39-åringen.

Han vurderer også å be retten oppnemne sakkunnige i forkant av rettssaka for å få vurdert skadane gutane er påført på grunn av drapet på mora.

Brynjar Meling, som forsvarer 39-åringen, ønskjer ikkje å kommentere innhaldet i den rettspsykiatriske rapporten. Men han er irritert på bistandsadvokat Helge Hansen, som gjekk ut og fortalde at psykiatrane meiner klienten hans er tilrekneleg.

— Eg spør meg kva motiv Hansen har for å gjere dette. Rapporten er eit internt dokument til bruk i rettssystemet, seier Meling. Han skal gå igjennom rapporten med klienten sin seinare denne veka.