Då Ellingbø var på veg heim frå byen laurdag for to veker sidan, trakka han på eit kumlokk på ein fotgjengarovergang i Bergen sentrum.

— Eg trakka på kumlokket, det vippa opp og eg såg berre foten forsvinne rett ned, fortel Ellingbø som hamna på kne i asfalten om lag ein meter under bakken.

Sidan har det båre inn og ut av legevakta. Ellingbø blei kraftig forslått, og fekk eit sår på leggen som det har gått infeksjon i, som gjer at han må bruke krykkjer.

— Foten hovna opp og blei heilt blå. Eg har kjent store smerter, seier Ellingbø.

Fråskriv seg ansvaret

Ei veke seinare melde Ellingbø frå til Vegtrafikksentralen om hendinga, og like etter kom ei raud varselkjegle på plass på skadestaden. Men dagen etter var kjegla fjerna, og heller ikkje seinare har noko blitt gjort med kumlokket.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for den aktuelle fotgjengarovergangen mellom Carl Konows og Michael Krohns gate.

Men seksjonsleder Arild Hegrenes meiner bestemt at kumlokket høyrer til BKK eller Telenor. Dermed fråskriv etaten seg ansvaret for ulukka.

— Når vi har varsla er vi ferdig med vårt. Alle må ta ansvar for sine installasjonar, seier Eli Solberg ved Vegsentralen.

Dei hevdar å ha varsla BKK, men Juliet Balgobin, informasjonssjef i BKK, seier dei ikkje kjenner til hendinga.

— Dette er heilt ukjent for oss. Vi har svært få kumlokk i den delen av byen, seier Balgobin som ikkje trur BKK er den ansvarlege.

— Her burde den uheldige personen ha varsla politiet.

Krev erstatning

Sjølv om det ikkje er Statens vegvesen som eig kumlokket, meiner Ellingbø at etaten bør ta ansvar for gangfelta sine, og har no sendt eit brev til etaten der han krev erstatning.

— Folk må kunne forvente at dei trygt kan ferdast i ein lysregulert fotgjengarovergang. Det er klart uaktsamt å ikkje sikre kumlokk på slike trafikkerte stader, skriv Ellingbø.

Ellingbø er uroa for at det kan oppstå farlege situasjonar, og at fleire skal kome i same situasjon.

— Kumlokket kan lett forskyvast dei kritiske tre-fire centimetrane som skal til for at nestemann dett ned i, seier han.

BT har sjølv vore på staden, og sett at kumlokket ligg laust oppå ein metallring slik at det kan forskyvast utan reiskap. For fotgjengarar og syklistar er ikkje dette synleg.

Kranglar om rekninga

Til no har Ellingbø hatt medisinske utgifter på 2000 kroner, samt at delar av ferien har blitt spolert. Ellingbø meiner etaten må kompensere ut over desse utgiftene.

— Gjennom lyssignala sine signaliserer dei at her er det trygt å gå. Etaten kan ikkje berre lene seg tilbake utan å ta ansvar, i det minste må dei ta problemet opp med eigaren av lokket, seier Ellingbø.

I løpet av helga kunne verken BKK eller Telenor svare på om kumlokket høyrer til dei. Ringjerunden fekk likevel Telenor til å reagere.

— Vi får nokre av våre entreprenørar til å reise ut og fikse det mellombels, så får vi finne ut på måndag kven det er sitt kumlokk, seier informasjonssjef Atle Lessum.

PAUL SIGVE AMUNDSEN