Maskinisten var klink edru då HSD-ferja «Os» var innblanda i den første promillefadesen mellom Kvinnherad og Stord 7.november 2002. Heile mannskapet på fem fekk straks avskil hos HSD. Alle utanom maskinisten blei dømde i straffesaka i Sunnhordland tingrett i september i fjor.

HSD gav også 56-åringen avskil fordi selskapet meinte han braut regelen om totalfråhald åtte timar før tenestestart, og fordi han burde ha oppdaga at dei andre mannskapa var påverka og deretter burde han hindra at båten gjekk frå kai.

Mannskapet vitne

56-åringen og Maskinistforbundet sin advokat, Sigmund Z. Berg seier til Bergens Tidende at han vil kalla inn som vitne fleire av dei som var mannskap om bord i «Os» på den berykta turen mellom Sunde, Ranavik og Leirvik.

Saka var opphaveleg beramma for Bergen tingrett i vinter, men blei utsett grunna sjukdom.

HSD kommenterer ikkje

No er det varsla at også den 50 år gamle kapteinen på MF «Os» som fekk sparken etter den andre promillesaka i Austevoll 29.august i fjor har varsla rettslege steg for å få tilbake jobben i reiarlaget.

50-åringen blei også målt til null i promille, og politiet har lagt bort saka hans som ikkje straffbart forhold.

HSD har vist til at kapteinen sjølv sa opp stillinga si. HSDs informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse seier i ei pressemelding at det ikkje er klart om stevninga fører til at 50-åringen si sak kjem opp for retten.

«HSD finn det ikkje rett å kommentera krav og påstandar, eller spørsmål relatert til desse, som er sett fram i media. Det vil vera umogleg å gi slike kommentarar utan å gå inn i detaljar i personalsaka som er vedrørt. Det kan HSD som arbeidsgjevar ikkje gjera», skriv Sekse på vegner av HSD onsdag.