— Det vi synes er viktigst er at vi får kvalifiserte trenere inn i aldersbestemt fotball. Der har vi en lang vei å gå fordi de fleste foreldre som trener et lag ikke er godt nok skolerte, sier Otto Natland, spillerutvikler i Hordaland fotballkrets.

Natland, som også var aldersbestemt landslagstrener på 90-tallet, sier Hordaland fotballkrets tilbyr trenerkurs til alle som vil ha.

— Og nå satser også Brann og Løv-Ham på å utdanne trenere. Det er veldig bra. Så må klubbene bare være sitt ansvar bevisst og følge opp med å sende trenerne på kurs, sier Natland.

Natland mener de unge fotballtalentene må forbli i klubbene sine til de er 13-14 år, og at veien til at de skal bli enda bedre, er å skaffe flere kvalifiserte trenere i klubbene. Akademi av engelsk modell er han kritisk til.

— Vi har et aktivitetsprinsipp i norsk idrett, og vi er engstelige for frafall om vi topper for tidlig. I tillegg er det veldig vanskelig å si hvordan en syvåring blir når han er 15-16 år. Vi mener den største utfordringen er å få høyere kvalitet på treningene ute i klubbene, sier Natland.

— Det er nok også mange lik i lasten i engelsk fotball. Av de få som kommer opp er det mange som forkastes.

Natland er også involvert med kretslagene som samler de beste i Hordaland fotballkrets til trening fra de er 13-14 år. Hans jobb fremover blir å jobbe ekstra mye med de aller beste i hvert årstrinn fra spillerne er 13 år.

— I den alderen skal vi sette inn ressursene, men ikke før. Da er det lettere å se hvem som kan bli toppspillere, sier Natland. Han er optimist når det gjelder fremtiden for norsk fotball.

— Vi er ikke noen kasteball når aldersbestemte landslag spiller kamper, og samarbeidet mellom kretsen og toppklubbene i Hordaland er bra. Brann og Løv-Ham bidrar med sine ressurser, skryter Natland.