Det var iallfall utbyttet tyvene fikk etter et innbrudd i en hytte på Kalandseid.

— Vi fikk melding om at det var forsvunnet en motorsag og en veggklokke. Det er noe spesielt å stikke av med slike ting, sier politibetjen Stig Skage.

Det var hytteeierne selv som varslet po-litiet klokken to tirsdag ettermiddag. Tidspunktet for innbruddet er uvisst.