Fem personar omkom då eit helikopter styrta mellom Kinsarvik og Eidfjord i juli. No stadfestar både Havarikommisjonen og politiet at helikopteret gjorde ein skarp høgresving og krengja berre 500 meter frå plassen helikopteret skulle lande.

— Helikopteret krenga slik at vitna på bakken såg buken på det, seier Torleif Fresvik ved Hardanger lensmannskontor.

Ei så stor krenging skal normalt ikkje skje med passasjerar om bord. Helikopteret skal derimot tole stor krenging og likevel halde på oppdrifta.

Anna rute

Berre minutt før hadde helikopteret landa og sett av dei fem første familiemedlemmene.

Deretter reiste piloten tilbake til Eidfjord for å hente resten av det som skulle vere ein dugnadstur for å byggje familiehytte ved Vassli.

På returen inn til fjellområdet, no med fire passasjerar, følgde helikopteret ei litt anna rute på slutten. I den fekk helikopteret ein krappare sving enn på den første turen. Politiet veit ikkje kvifor ruta blei annleis.

Frå krenginga gjekk helikopteret skrått framover og nedover - før det traff bakken med stor tyngde.

Familiemedlemmene kom springande til. Dei klarte å ta ein av dei fire passasjerane ut av helikopteret, som raskt brann opp.

Mange turar

Per Gram er pensjonert pilot og tidlegare medlem av Justisdepartementets helikopterfaglege forum. Han meiner krenginga tilseier at noko var gale.

— Du flyr under normale omstende ikkje slik at buken blir synleg. Samtidig kan du krenge mykje utan at det får følgjer for oppdrifta, seier Gram.

Likevel er det svært uvanleg at helikopteret krengjer så mykje rett før landing, ifølgje Gram.

Turen var nummer to i ei rekkje av turar fram og tilbake med først folk, deretter materiale til hyttebygginga.

Undersøker «jack stall»

Både teknisk og menneskeleg feil kan vere årsaka, ifølgje Havarikommisjonen.

Tidvis inntreff fenomenet «jack stall» for helikoptertypen Eurocopter AS350. Det er ein svikt i servostyringa, der helikopterets styrespake blir tyngre å kontrollere.

— Det fins indikasjonar på at denne type feil skjer oftare med denne helikoptertypen, seier Ørnulf Lien i Statens havarikommisjon.

Han seier «jack stall» er blant moglege feil som skal bli undersøkt av kommisjonen.

Han seier dei førebels ikkje veit kor krapp svingen og krenginga var,

Tilbake frå utlandet

Delar av vrakrestane har vore i Frankrike for teknisk undersøking.

Lien i Havarikommisjonen stadfestar at desse undersøkingane er ferdige, men vil ikkje kommentere resultata. Havarikommisjonen har som mål å gje ut sin ulykkesrapport innan