Mullah Krekars bistandsadvokat Brynjar Meling vil ikke kommentere påstandene, men etter det Aftenposten får opplyst fra sentrale kilder, ser man på mulighetene for at Mulla Krekar flytter til et nytt sted.

Da vil han bosette seg på såkalt sperret adresse.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro, er dette noe Krekar, hans bistandsadvokat og politiet skal diskutere i løpet av kort tid. Og det er lite trolig at Krekar flytter tilbake nedre Tøyen.

Det lyktes ikke Aftenposten å få en kommentar fra politiet om dette onsdag.

— Det er klart at sperret adresse vil bli et problem for en mann som Krekar, som er blant Norges mest gjenkjennelige personer, sier Meling.

Møte med politiet

Allerede mandag kveld hadde Meling et møte med politiet hvor sikkerhetsnivået og rammene rundt sikkerhetsopplegget for Krekar og omverdenen ble diskutert.

— Det var mest for å forsikre oss om at partene hadde en felles forståelse av hvilke tiltak som er nødvendig, sier Meling.

Hverken han eller Krekar vil kommentere politiets etterforskning.

— Vi er blitt enige om at politiet skal få drive etterforskning. Krekar ønsker ikke å gi noe intervju eller kommentar om saken av frykt for å ødelegge etterforskningen, sier Meling.

I løpet av de nærmeste dagene skal Meling møte Krekar på nytt for å diskutere hva som nå skal gjøres rundt hans sikkerhet.

I tillegg vurderer Meling å gå videre med det han og hans klient oppfatter som konkrete trusler på nettstedet Facebook.