— Han har i dag fått et brev fra UDI som forteller at han vil bli sendt tilbake til Sverige. Men svenske myndigheter garanterer for medisinsk behandling i Sverige, fortalte tolken Aras Arif tirsdag.

Ambulansefly

Kayan Mamrashi sendes til Göteborg og Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med ambulansefly klokken 0800 i dag. Arif forteller at Kayan er lettet over utviklingen saken har tatt.

— I brevet fra UDI er han lovet den samme medisinske behandlingen som han ville fått på Haukeland. Kayan er ved godt mot og er svært optimistisk, sier tolken.

Mamrashi har den siste uken ligget på Øre-, nese-, halsavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Han har en langt fremskreden kreft i munnhulen, og har den siste uken ikke kunnet ta til seg vanlig føde. Fredag fikk han oksygen, fordi svulsten ble betent og delvis stengte luftveien.

Han siste håp

Da BT møtte Mamrashi lørdag hadde han store problemer med å snakke. Han fortalte BT at han hadde hatt kreft i magen.

— Jeg reiste til Sverige fordi jeg håpet på bedre behandling der enn det jeg kunne få i Nord-Irak.

I Sverige ble han operert i 2008, men fikk ikke opphold i Sverige og måtte reise tilbake Nord-Irak. Der ble det i 2012 konstatert spredning, og Kayan reiste tilbake til Sverige.

— Legene i Irak ga meg 50 prosent sjanse til å overleve, men jeg håpet at jeg skulle få bedre hjelp i Sverige. Dette er mitt siste håp.

Fikk ikke behandling

Men i Sverige fikk han beskjed om at han ville bli sendt tilbake til Irak uten behandling. Det var da han tok beslutningen om å reise videre til Norge, for om mulig å få medisinsk behandling her.

I Bergen har han bodd på asylmottaket i Arna, inntil han 10. september ble sendt til Haukeland. Da var han i svært dårlig forfatning.

Da BT snakket med Mamrashis advokat, Carolyn Midsem, mandag fortalte hun at Mamrashis under normale omstendigheter skal sendes tilbake til det landet han henvendte seg til først som asylsøker.

Avslag i Norge

— Denne saken er spesiell i den forstand at han ble sendt tilbake til Irak, til tross for at han var kreftsyk og under behandling i Sverige, sa Midsem, som har jobbet med asylsaker i femten år.

Norske myndigheter har avslått Mamrashis asylsøknad. Advokaten mente norske myndigheter burde realitetsbehandle søknaden hans, siden det forelå spesielle medisinske hensyn.

Det har UDI valgt å ikke ta hensyn til. Men usikkerheten rundt hva som ville møte Mamrashi i Sverige er fjernet. Selv fryktet han for at han ville bli sendt videre til Irak uten noen form for medisinsk behandling.

- Den visse død

— Det ville ha vært den visse død, sier tolken Aras Asif.

Nå får han bli i Sverige og får behandling der.

Informasjonsdirektør Mona Høgli ved Helse Bergen sier de i slike saker følger klare rutiner.

— Når pasienter sendes fra oss til et annet sykehus for videre behandling, har vi klare prosedyrer. Denne pasienten behandles på samme måte som alle andre pasienter.

Tolken sier den kraftsyke kurderen er svært takknemlig for at saken nå ser ut til å ha løst seg.

— Han ser frem til å komme til Sverige og videre behandling der, sier Arif.

BT fikk i går kveld ikke kontakt med advokaten til Mamrashi. Heller ikke UDI besvarte henvendelser i går kveld.